NTNU-visjonene må venteProrektor Rigmor Austgulen mener at forslaget til statsbudsjett for -97 innebærer at det ikke er mulig å utvikle NTNU til det unike universitetet politikerne for vel ett år siden vedtok at NTNU skulle bli.

- Et skuffende budsjettforslag. Det betyr i realiteten mindre penger til NTNU, sier Austgulen. Hun synes budsjettforslaget rimer dårlig med stortingspolitikernes tidligere visjoner.

- Når politikerne ikke bevilger penger til å gjennomføre drømmene de presenterte på vegne av NTNU i Stortinget, styrker dette troen min på at det svært overraskende vedtaket om å opprette NTNU var et politisk skritt for å skape ro ved Universitetet i Trondheim, sier Austgulen. Hun peker på at dersom Universitetet må forholde seg til disse trange økonomiske rammene, vil det være vanskelig å finne midler til tverrfaglighet, likestillingsarbeid og et felles innføringsemne. Også arbeidet med å utvide sivilingeniørstudiet til fem år vil bli rammet.

- Tverrfaglighet er noe av det som skal gjøre NTNU til et helt spesielt universitet. Det felles innføringsemnet står sentralt i dette arbeidet. Meningen er at alle studenter, både teknologer og humanister, skal ha en felles plattform, fortsetter Austgulen. Hun legger ikke skjul på at dette er et av hennes hjertebarn, og at det vil være tungt dersom hun må utsette planene for et felles innføringsemne.

Lite likestilling

- Også likestilling er vi nødt til å gjøre noe med, NTNU har et spesielt ansvar for å rekruttere kvinner til de teknologiske fagene. Slik det er i dag, er jenteandelen alt for lav ved de teknologiske fagene og i universitetsledelsen, sier hun, og setter sin lit til at dette arbeidet kan få støtte dersom NTNU søker om ekstra midler både fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og EU. Hun får støtte av likestillingsrådgiver Ingunn Aagård.

- Det er tankevekkende at regjeringen motarbeider de politiske vedtakene som er gjort for NTNU. Vi er pålagt helt spesielle oppgaver, en av dem er likestilling. Blir dette budsjettet en realitet, stilles det store krav til NTNU om å integrere likestillingsarbeidet som en naturlig del av virksomheten ved Universitetet, sier Aagård.

Kamp om kronene

Austgulen peker på at NTNU i alle fall ikke er kommet verre ut av første runde i budsjettkampen enn Universitetene i Oslo og Bergen. Når det gjelder utdanning, er det imidlertid seksårsreformen og videregående opplæring som har dratt avgårde med den største veksten i bevilgningene.

- Men vi gir oss ikke med dette - det blir ikke aktuelt å godta årets budsjettforslag uten kamp. Vi skal dokumentere at vi virkelig trenger de pengene vi ber om. Dessuten - alle midlene vi får er ikke øremerket. Derfor har vi mulighet for å prioritere selv, i alle fall i en viss grad. Men det er selvfølgelig begrenset hva vi kan gjøre når det meste av budsjettet er låst opp i faste driftsutgifter, som lønn til de ansatte, sier prorektor.

- Og hvis det ikke blir tilleggsbevilgninger?

- NTNU skal likevel greie å gjennomføre målsettingene som er trukket opp. Problemet er bare når vi skal greie det. Uten midler må vi skyve prosjektene frem i tid, sier Rigmor Austgulen.


Trude Blåsmo
Foto: Kjetil Jakobsen