- Intensjonene må gjennomføres

- Det må bevilges nok penger til å kunne gjennomføre intensjonene som vi har vedtatt for NTNU. Dersom regjeringen har foreslått noe annet i budsjettforslaget sitt, beklager jeg det på det sterkeste, sier leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Jon Lilletun (KrF). Han var en av de som sterkest gikk inn for NTNU-modellen i mars i fjor.

- Jeg vedkjenner meg prosjektet med glede, og jeg vil være med å ta ansvar for å få gjennomført det slik det ble flertall for i Stortinget. Men det er selvfølgelig en forutsetning at Universitetet får nok midler til å utvikle seg slik vi har skissert, sier Lilletun. Han forteller at foreløpig har tiden bare tillatt ham å skumlese budsjettet. Og KrF-politikeren la best merke til at Realfagbygget fikk en stor bevilgning.

- Men det må selvfølgelig ikke gå på bekostning av resten av utviklingen av NTNU, sier Jon Lilletun.