- Et løftebrudd overfor NTNU

- Det vil være løftebrudd hvis NTNU blir avspist med en reell nedgang i budsjettet. Det er ikke mulig å utvikle et nytt og spennende konsept ved et universitet uten å få penger til dette arbeidet, sier Siri Frost Sterri, stortingspolitiker fra Sør-Trøndelag og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Høyre-politikeren har forståelse for at en slik økonomisk situasjon vekker negative reaksjoner ved NTNU. Hun understreker at hun ikke har hatt tid til å sette seg ordentlig inn i forslaget til statsbudsjett ennå.

- Jeg antar at ledelsen ved NTNU vil ta kontakt for å drøfte den økonomiske situasjonen med oss politikere. Jeg vil gå inn og se på hva dette egentlig innebærer, så får vi se hva vi gjør. Men dersom det verken er midler til tverrfaglighet, likestilling eller et femte år på sivilingeniørstudiet, er det sterkt beklagelig, sier Frost Sterri.