organ for norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, nr. 15, 10. oktober 1996, årgang 6

Ikke penger til visjonene

- Hvis ikke NTNU får mer penger enn det som ligger i forslaget til statsbudsjett, er det umulig å gjøre NTNU til det unike universitetet stortingspolitikerne vedtok i mars i fjor, sier en skuffet prorektor Rigmor Austgulen. NTNU vil få en reell nedgang i budsjettet i -97, dersom forslaget til Regjeringen får flertall i Stortinget. Unntaket er de 200 millionene som går til realfagbygget. Ifølge universitetsledelsen vil de stramme økonomiske rammene gå ut over arbeidet med å skape tverrfaglighet og likestilling. Også planen om et felles innføringsemne og et halvt ekstra-år på sivilingeniørstudiet er utsatt. Stortingspolitikerne Siri Frost Sterri (H) og Jon Lilletun (Krf) er også betenkt over budsjettforslaget.

Pengenød ved Vitenskapsmuséet

Det finnes ikke én krone til nye utstillinger ved Vitenskapsmuseet. Museet har minimalt med midler til vedlikehold. Direktør Arne B. Johansen frykter at han må stenge museet på hverdager eller si opp ansatte.

Håkon vil bli lyttet til

HF-dekanus Håkon With Andersen debuterer friskt som universitetspolitiker. Han har åpnet Rådssalen for alle som ønsker å høre på Kollegierådets møter. With Andersen ønsker at Kollegierådet skal bli et organ det virkelig er verdt å lytte til.

Jagerfly for samarbeid

Kjøp av franske jagerfly er en forutsetning for utvidet teknologisk samarbeid mellom Norge og Frankrike. Det sier Paskoff, ansatt i det franske flyfirmaet Dassault Aviation. Han lover også store oppdrag til norsk industri, hvis Norge velger det franske flyet.
Slik blir realfagbygget Kultur Ta ansvar