Medlemmene i utvalget

"Styringsgruppen for NTNUs satsing på elektronisk informasjon" ble oppnevnt 18.mars i år med følgende medlemmer:

Professor II Ingeborg Sølvberg, ved Inst. for informatikk

Professor Kjell Bratbergsengen, IDT

Fakultetsdirektør Åge Søsveen, Fakultet for maskinteknikk.

Førsteamanuensis Anne J.Stalsberg, Vitenskapsmuseet.

Førsteamanuensis Julie Feilberg, Inst. for anvendt språkvitenskap (leder)

Avdelingsleder Stein O.Johansen, Universitetsbiblioteket.

IT-sjef Finn Erik Munkvold, Studentsamskipnaden.

IT-sjef Stig Ole Johnsen, NTNU.

Info.direktør Kåre Kongsnes, NTNU.

Førstekons. Jan Tore Gjendem, Studieavd.

Sekretær for utvalget var avd.leder Jan Erik Kaarø, Infoavdelingen

Sluttrapporten fra utvalget ligger (selvfølgelig) i sin helhet på Verdensveven. Adressen er:


a href="http://www.ntnu.no/webrapport/