Kurs i Industriell økologi

Tema: "Industrial Ecology and Sustainable Product Design"

Kursstart: 16. oktober 1996

Kurset teller 4 vekttall/18 belastningstimer

Inviterte deltagere er: Studenter (hovedfagsstudenter, 4. og 5. klassestudenter, dr. gradsstudenter), universitetsansatte, myndigheter og næringsliv.

Påmeldingsfrist: 16. september 1996

Obs: Kurset er helt nytt og er derfor ikke registert i studieplanen/studiehåndbøkene. For å få kurset godkjent i en fagkrets/i et hovedfag må hver enkelt student søke sitt eget fakultet for godkjenning.

Spørsmål kan rettes til programkoordinator Kjetil Røine,

Senter for miljø og utvikling, Dragvoll, NTNU, tlf. 73 59 89 48, e-post: Kjetil.Roine@smu.unit.no
eller på nettet: http://www.ntnu.no/prog/STIE/IndEcol/