Anbefaler pauser i frisk luft

- Jeg kjenner ikke denne saken spesielt, men synes generelt at ansatte må få informasjon om målingene som er tatt og hvordan de skal forholde seg når det er så dårlig luft på arbeidsplassen at de får hodepine. Men hvis målingene viser at nivået for farlige gasser er under faregrensen, er det ingen grunn til å stenge bygningen, sier fungerende leder for Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen Anne Beth Holte. Hun synes det er viktig å lytte til de problemene ansatte opplever, for så å bli enige om løsninger. Holte råder folk som jobber i Kjemiblokk II til å lufte godt gjennom vinduene og ta regelmessige pauser ut i frisk luft.

- De bør også tenke gjennom om de kan utføre jobben sin et annet sted enn i de mest utsatte rommene, sier Anne Beth Holte.