Brannsommer på Gløshaugen

Det er investert rundt 18 millioner kroner i brannforebyggende tiltak på Gløshaugen de siste årene. Likevel har det i sommer vært hele tre branner på universitetets område:

  • I mai oppstod det brann i EFI-hallen på grunn av feil i en elektrisk kobling. Brannen førte til store sot- og brannskader i verkstedhallen og i to kontoretasjer. Skadene er ennå ikke utbedret, og lokalene vil trolig ikke bli tatt i bruk før rundt juletider.

  • I midten av august gikk brannalarmen i Varmeteknisk laboratorium. Denne gangen ulmet det i en isolasjonsmatte mellom to betongkonstruksjoner. Gnister fra en skjærebrenner var årsaken til branntilløpet. Deler av taket ble revet av under slokkingsarbeidet, men skadene ble raskt reparert.

  • 30. august begynte det å brenne på loftet i Kjemiblokk II. En koblingsfeil var grunnen til brannen. Store mengder isolasjon og plast brant, slik at det utviklet seg giftig saltsyredamp i loftsetasjen.

  • Hittil i år har NTNU sendt rundt 100 ansatte på brannslukkingskurs for å lære hvordan man kan slukke brann både på jobb og hjemme. Og stadig flere ansatte ved universitetet vil få sjansen til å lære mer om brannslukking, lover brannvernleder Geir Lunde.