Norsk forsker trakk seg ut

Den norske bølgekraft-eksperten professor Johannes Falnes, som i årevis har deltatt i EUs bølgekraftsatsning, har takket nei til å delta i arbeidet med OSPREY.

- Koblingen mellom OSPREY og Dounreay lukter svidd, sa Falnes til NTNUs informasjonsavis «Dagens Forskning» i juni.

Falnes har lest David Ross` bok, og sier at han ikke vil ha navnet sitt knyttet til installasjoner som kan være bygget for å bringe bølgekraften i miskreditt. Han mener den teknologien som er benyttet i OSPREY er umoden, og at kraftverket er for stort.

Falnes advarer generelt mot å bygge for store bølgekraftverk. Han er redd for at havari med store anlegg tidlig i utviklingsfasen kan gi negativ publisitet og stanse videre teknologisk utvikling. I stedet tilrår han mindre bølgekraftverk, hvor data- og annen høyteknologi tas i bruk for å utnytte bølgekraften maksimalt.

Falnes samarbeider for tiden med Brødrene Langseth A/S på Nordmøre med å utvikle mindre, datastyrt og landbasert bølgekraftverk (svingende vannsøyle). Det skal bl.a. kunne brukes til å pumpe vann i landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.