IT-avdelingen svarer på dine spørsmål:



Universitetsavisa åpner med dette spaltene for spørsmål som har med data og informasjonsteknologi å gjøre. Spørsmålene overlates IT-avdelingen som vil svare i et så (forhåpentligvis) begripelig språk at også ikke-interesserte databrukere vil ha utbytte av svaret. Universitetsavisa vil prioritere spørsmål som antas å ha allmenn interesse.
Spørsmål sendes til Universitetsavisa, Infohuset, Gløshaugen, eller på e-post til redaksjonen, ved å klikke på postkassa:

Et spørsmål kan f.eks. se slik ut:

"Dere snakker om applikasjoner og plattformer, tjenere og servere. En applikasjon hører i følge vanlige begreper til på systua, mens plattformer er noe man finner i Nordsjøen. Hva er det dere snakker om?"

Svar: "Med applikasjon mener vi et dataprogram. Det kan f.eks. være programmet Word (som er et rent tekstbehandlingsprogram), Excel (regneark) eller MATLAB (matematikkprogram). En plattform er i IT-sammenheng typen datamaskin som brukes. Eksempler på dette er PC eller Macintosh. En"tjener" er det norske ordet for "server". Med det mener vi vanligvis en stor, sentral datamaskin som yter tjenester til mindre, personlige datamaskiner som er koplet opp mot den store. Den store maskina kan f.eks. lagre brukernes data, og den kan skrive ut på en felles skriver. Vi har for eksempel en "tjener" som lagrer NTNUs hjemmeside og gjør den tilgjengelig for hele verden.

Hilsen IT-avd.