NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Stans i lønnsforhandlingene 

Det store gapet mellom arbeidsgivers tilbud og fagforeningenes krav, fører til stans i de lokale lønnsforhandlingene. 

Tirsdag 14. desember avsluttet den to dagers lange lokale lønnsforhandlingen mellom arbeidsgiveren (NTNU) og fagforeningene hvor blant annet Forskerforbundet, Norges Ingeniørorganisasjon og Norske Sivilingeniørers Forening er representert.
Begge parter har en felles oppfatning om at det er for stor avstand mellom arbeidsgivers tilbud og fagforeningsorganisasjonenes krav. Forhandlingene stoppet derfor opp. 

Forskerforbundet er taust
Det er partene i det statlige hovedtariffoppgjøret som setter rammene og hovedretningslinjene for de lokale forhandlingene.
Forskerforbundet har sammen med de øvrige organisasjonene varslet 3 ukers ”betenkningstid”. 
Leder for Forskerforbundet, Svein Kristiansen, vil ikke på det nåværende tidspunkt gå ut med konkrete krav og tall, eller si noe nærmere om hvor stort gap det er snakk om. 
- Vi har parkert forhandlingene inntil videre, og vi er enige om at vi ikke skal legge bindinger på oss og legge fram kravene offentlig på dette tidspunktet. Vi skal nå ha en tenkepause og vurdere neste trekk, sier Kristiansen. 
Begge parter og alle foreningene var enige i denne avgjørelsen. Det vil derfor ikke foreligge et forhandlingsresultat før over jul. 


KAREN ANNE OKSTAD