NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ansatte lurt i salgsfelle

-Dataleverandøren LindMac AS har inngått avtaler med ansatte på NTNU om levering av PCer før nødvendige avklaringer er foretatt.

- Dette er en uhørt fremgangsmåte og lite seriøst, sier seksjonsleder i OU-seksjonen Kirsti Ramberg. Hun kjenner til en rekke tilfeller der ansatte først er forespeilet av leverandøren at avtale er inngått med NTNU, deretter er kontrakt undertegnet. Et innkjøp av PCer til de ansatte kan vise seg å komme opp i så store summer at EØS-reglene om anbudsrunde utenfor eget land kommer inn i bildet. Uansett er det NTNU som vil stå som eier av det innkjøpte utstyret, og universitetet ønsker selvsagt å forhandle med en rekke leverandører for å presse pris.

- Det er uhørt at en av NTNUs leverandører lurer våre ansatte ut i en salgsfelle. De inngåtte avtalene må betraktes som ugyldige for skattefritaksordningen all den stund NTNU verken har hatt innkjøpet ute til anbud eller tatt stilling til hvilke leverandører som er aktuelle, sier Kirsti Ramberg.

I løpet av høsten oppsto det uklarhet i spørsmålet om ordningen med skattefritak for kjøp av hjemme-PC ville fortsette. Nå er det klart at det blir ingen skatteskjerpelse neste år for slike ordninger. Dermed går forberedelsene for PC-avtaler med de ansatte ved NTNU videre.

- En behandling av spørsmålet om hjemme-PCer vil bli gitt høy prioritet, og vi betrakter dette som ukomplisert, selv om en del detaljer må avklares. Trolig vil de viktigste brikkene falle på plass i løpet av et møte neste onsdag, opplyser Kirsti Ramberg.

- Det har vært en skuffelse å se at en leverandør har utnyttet de ansattes gode tro og forhåpninger, forteller hun og gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å inngå avtaler mellom ansatte og leverandører, uten at leverandørspørsmålet er avklart.

-Det stemmer at det ikke er inngått noen avtale mellom LindMac AS og NTNU, opplyser daglig leder ved LindMac, Bjørn Tore Brevik. Han kjenner kun til noen tilfeller fra Kunstakademiet, hvor det er inngått avtaler via et leasingselskap om levering av Mac-utstyr.

Bransjeforeningen IKT-Norge opplyser at det i fjor ble solgt rundt 200.000 PCer med skattefri hjemmeavtale. Salg på liknende vilkår i år forventes å være like høyt. Med et gjennomsnitt på 15.000 kroner pr. PC vil et fritak for beskatning innebære at 6 milliarder kroner holdes skjermet for alminnelig skattlegging.


GEIR GJELSETH