NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nyheter:

Ryddet radioaktivt rot - ble sjikanert Han ble bedt om å sette i gang en ryddeaksjon for å bli kvitt sterkt helseskadelige kjemikalier og radioaktivt materiale. Det førte til hets og sjikane via epost og i brevs form. Senere sluttet han ved NTNU.

Flytterot truer institutt - Datastudiene brukes både som agn og brekkstang, men oppfølgingen er ikke god nok, advarer instituttleder Kjell Bratbergsengen og kontorsjef Bård Kjos ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Stans i lønnsforhandlingene - Det store gapet mellom arbeidsgivers tilbud og fagforeningenes krav, fører til stans i de lokale lønnsforhandlingene.  

Uholdbare arbeidsforhold Verkstedet i Vollabakken er alt for lite. Helt katastrofalt, spør du Are Risto Øyasæter

1 av 3 studenter slutter for tidlig. Hver tredje student ved NTNU slutter for tidlig. Det betyr at rundt 3000 studenter ved allmennfaglige studieretninger slutter uten å fullføre.

Kvinner til toppen Ferdigutdannede kvinnelige sivilingeniører skal nå lære å ta ledelsen.

Lys for å våkne Ikke bare kaffe, også en intern sol holder de ansatte ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier våkne.

Skepsis til nydannet råd - Teknologirådet har gjort et dårlig valg og prioritert svært uheldig. Dette synes jeg var skuffende!

Mer humaniora ved MIT enn NTNU Massachusetts Institute of Technology er idealet for mange Gløshaugen-professorer. Ingeniørene som utdannes ved MIT får langt mer av humaniora og samfunnsfag enn ingeniørstudentene ved NTNU.

Ansatte lurt i salgsfelle -Dataleverandøren LindMac AS har inngått avtaler med ansatte på NTNU om levering av PCer før nødvendige avklaringer er foretatt.