NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ledelsen har ordet                         
Emil Spjøtvoll
1999

Ved dette spesielle årsskiftet skrives og snakkes mye om fremtiden. La meg trosse trenden og skue bakover, ikke i århundrer, men bare til det siste året. La perspektivet være enda smalere: NTNU og vi som arbeider og studerer her. Vi tilbringer jo store deler av vårt våkne liv her, så det er absolutt verdt noen linjer.

Et år er gått. For de fleste har det sikkert ikke vært de store endringer fra året før. Og godt er det, for det meste skal gå trygt og solid fremover. For andre har det vært store organisatoriske endringer med nye enheter og nye kolleger. Dessuten har det vært valgt nye ledere og styrer på alle nivåer: med nye oppgaver og med nye samarbeidsformer som oppfølging av ORGUT-vedtakene. Styrene på alle nivåer har også fått eksterne representanter. Et av siktemålene er bedre samhandling internt og bedre inngrep med omverdenen. Det er ikke bare fotballag som blir bedre ved å utvikle mønstre for samhandling. Dette må vi lykkes i, for alle tegn viser at både utdanning og forskning blir mer konkurranseutsatt i fremtiden.

Også på den fysiske siden skjer det mye. Realfagbygget har vokst seg stort og fint. Vi fryktet en stund at nivået på bevilgningen til inventar og utstyr ville gjøre bygget stusslig innvendig, men statsråd Lilletun hentet solid med midler opp av statskassen. Utbyggingen av RiT2000 har fått et mer solid økonomisk fundament med arealer som også ivaretar utbyggingen av medisinerstudiet. Etter å ha ventet lenge, kunne vi også starte på Bygg 11 på Dragvoll. I motsetning til de andre prosjektene er det ikke stort, men vil avhjelpe en prekær arealmangel. Endelig ser det ut til at vi kan avhende Rosenborg til fordel for nye byggeprosjekter på Dragvoll, slik at vi får to hovedcampuser.

Det skjer mye positivt, men det er ikke alt vi har lyktes med. Vi hadde store problemer med regnskapssystemene, noe som har ført til store kostnader og forsinkelser. Det er vårt håp at ved inngangen til det nye året skal dette være under kontroll. Våre relasjoner til Sintef og Allforsk burde vi også grepet fatt i på en mer direkte og avklarende måte. På etterutdanningssiden har vi mange initiativ gående med mange aktører. Her må vi ha en mer helhetlig og koordinert politikk. Statsbudsjettet i år, som tidligere år, gir ikke tilstrekkelig kompensasjon for lønns- og prisstigning. Når dette kumulerer seg opp gjennom flere år, fører det til vesentlig økt belastning på alle våre ansatte, vitenskapelig så vel som teknisk/administrativt personale. Et lyspunkt er derfor at Stortinget har innsett dette, og nå bevilger ekstra midler til en omstillingspott.

På vegne av NTNUs ledelse takker jeg ansatte og studenter for innsatsen i året som har gått, og ønsker alle en god jul og en god start på det nye århundre.