NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Kultur:

Helgener året rundt Middelalderens idoler var standhaftige jomfruer og tapre krigere. Fortsatt finnes rester av helgendyrkelsen i middelalderens Trøndelag.

Elementer å sitte og tale fra De originale benkene har vært plassert en kort tid i hvert sitt byrom rundt omkring i byen. Nå står de nedsnødd på Gløshaugen.

Klokkeklang i tusen år Når vi går inn i eit nytt millennium, vil klokkeklangen tale til menneska om det tusenåret vi legg attom oss.