NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Elementer å sitte og tale fra

De originale benkene har vært plassert en kort tid i hvert sitt byrom rundt omkring i byen. Nå står de nedsnødd på Gløshaugen.

De åtte «byromselement man kan sitte på og tale fra» er blitt utformet med tanke på helt konkrete plasseringer i Midtbyen. De visuelt estetiske byromselementene er en øvelse gjort av førsteårs arkitetktstudenter med veiledning fra trekunstneren Erlend Leirdal. De står nå plassert mellom sentralbygg 1 og Fysikk på Gløshaugen.

Alle «benkene» har tre som ett av de to materialene som skulle brukes. Ellers ble også betong, stein, mur, metall, glass, tekstil og tauverk brukt. Oppgaven er en øvelse i å utvikle en ide gjennom skisse og modellstudier fram til realisering.

- Mange har aldri tatt i verktøy eller jobbet med tre før. Derfor er det artig å se at studentene satset ambisiøst. De måtte jobbe veldig mye. Når det var ferdige var de både glade og stolte over det de hadde fått til, forteller kunstner Erlend Leirdal som har tre som sitt hovedmateriale i sin kunst.

Denne øvelsen går inn som en del av et større prosjekt hvor studentene blir bedt om å tenke hvordan «benken» kan gå inn som et element i et bestemt byrom i Trondheim.

- Studentene skal gjøre seg kjent med et rom, for deretter å utforme og organisere byrommet slik at det blir en berikelse av stedet, sier Are Risto Øyasæter, som har ledet prosjektet.
 
Design av benker i byrom innebærer refleksjoner over hvordan man kan tale fra et byromselement, og hvordan stedet/benken kan fungere som venteplass.

 
 
Med allmenningen ved Kongens gate som idemessig ramme, har arkitektstudentene laget et element man kan stå og tale fra i hvit stein og lyseblått.

 
Med materialene tre og tau har studentene laget en voksengynge etter hengebro-prinsippet. Spesielt laget for å fylle rommet ved Krana på Bakklandet.