NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Biblioteket igjen
(Siden det er en måned til neste avis og det dermed blir lang tid mellom debattinnleggene, lot vi Berge få lese Sherry sitt innlegg. Red.)

Jeg har fått anledning til å lese gjennom Ruth Sherrys innlegg i dagens U-avis. Jeg noterer meg en positiv vilje til samarbeid for å få et best mulig bibliotek. Som jeg forsøkte å betone i mitt forrige innlegg blir samarbeidet mellom biblioteket og fagmiljøene mest effektivt gjennom konstruktiv dialog der en benytter bibliotekets egen organisasjon, og der brukerne selv bidrar i prosessen.

Jeg ser ingen grunn til å gi ytterligere kommentarer til innlegget her i U-avisa, bortsett fra en saksopplysning. Den fordeling av ansvar mellom universitetene som gjelder historiefaget ble - slik jeg er forklart saken - vedtatt i et rektormøte for ca. 30 år siden. Biblioteket har tatt denne fordelingen til følge. Eventuelle initiativ til å endre fordelingen må etter min mening komme fra de berørte fagmiljøene.

Stig Berge
Styreleder, UBiT