NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt

Fremdeles for dårlig. Kommentar til Stig Berges innlegg «Biblioteket er bra og kan bli bedre» (UA 19) som kommenterer reportasjen «Biblioteket for dårlig» (UA 18) hvor jeg er sitert.

Biblioteket igjen (Siden det er en måned til neste avis og det dermed blir lang tid mellom debattinnleggene, lot vi Berge få lese Sherry sitt innlegg. Red.) Jeg har fått anledning til å lese gjennom Ruth Sherrys innlegg i dagens U-avis. 

Hvordan få s-en inn i Realfagbygget. Jeg viser til mitt innlegg i UA nr. 15-99 om s-en som også ble skviset ut av Realfagbygget.

Er NTNU Y2K-syk? Dette spørsmålet er nylig stilt meg som ansvarlig for forberedelsene til kommende nyttårsskifte.

Snille gutter