NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Tysk time 

Ved Tysk-norsk studiesenter tilbys både undervisning, utflukter og tysk Gemütlichkeit. I høst har 14 unge germanister fra Dragvoll takket ja til tilbudet. 

Det er adventstid i Lübeck, og selv de varmeste strikkegensere og allværsjakker er ikke nok til å holde ute den isnende snoen fra elva Trave. Luftdraget følger de middelalderske gateløpene, og det eneste som duger, er et krus rykende varm Glühwein med jevne mellomrom. 

Vinterkulda hindrer imidlertid ikke turistene i å strømme til den gamle hansabyen. Det gjør de året rundt. Historie er historie, enten temperaturen er sånn eller slik, og vakker er Lübeck uansett. I desember er det dessuten julemarked der, i det gamle fattighuset Heiligen-Geist- Hospital. 

En av de mange gruppene som hutrer seg fra den ene historiske bygningen til den andre, består av Dragvollstudenter. 12 jenter og to gutter, som begynte på tysk grunnfag i høst. Pluss ei jente fra Universitetet i Tromsø. For noen uker siden var de på dagstur til Schleswig og på en femdagers ekskusjon til Potsdam og Berlin. Snart skal de i operaen i Kiel. Og mellom slagene drilles de i grammatikk, konversasjon og Landeskunde av tyske lærere ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel - og om kveldene kanskje av tyske medstudenter over en seidel på en av Kiels mange ølkneiper. 

Forsamlingen utgjør drøyt halvparten av Dragvolls førstesemesterstudenter i tysk denne høsten. De følger et frivillig, fireukers kurs ved Tysk-norsk studiesenter i Kiel. Og midtveis i kurset er de ikke i tvil om at - jo, det er utbytterikt. Mange av dem har riktignok arbeidet en periode som au pair i Tyskland, Østerrike eller Sveits, og har sånn sett dagligtalen godt på plass. Men med samtalegrupper på fem-seks studenter og én lærer kan de nesten ikke unngå å forbedre språket ytterligere. Og sosialt er opplegget uvurderlig. - Jeg kjente ingen på kullet mitt før vi kom hit, nå kjenner jeg alle, sier en av studentene. 

Mange slags kurs 

Tysk-norsk studiesenter i Kiel ble opprettet i 1986 som et samarbeidsprosjekt mellom Christian-Albrechts-Universität i Kiel og de fire norske universitetene samt Norges handelshøyskole og Norges landbrukshøyskole. Egentlig er det på mange måter en videreføring av gamle, etablerte forbindelser mellom universitetene i Kiel og Oslo, forbindelser som bare ble avbrutt under siste verdenskrig. 

Senterets uttalte mål er å gi nordmenn utdanning og videreutdanning i tysk språk og kulturkunnskap, og å fremme den vitenskapelige og kulturelle utveksling mellom Norge og Forbundsrepublikken. 

Det skjer i form av tyske språkkurs for både germanister og ikke-germanister. Det skjer i form av innførings- og videreutdanningstilbud i Landeskunde/kulturkunnskap for norske studenter, for medarbeidere ved norske universiteter og høyskoler, og for andre interessegrupper. Og det skjer i form av et spesielt semesterstudium ved universitetet i Kiel, som del av et norsk videreutdanningsopplegg. Kursene varer fra to til seks uker, og kursdeltakerne blir delvis innlosjert på studentbyen, delvis på private hybler. 

Raust tilbud 

Undervisningen gis ved Lektorat Deutsch für Ausländer/Deutsch als Fremdsprache. Og det er et raust tilbud universitetet i Kiel her gir Norge, mener senterets studieleder, Thomas Haraldsen: - Vi har gratis lokaler og infrastruktur, og all undervisning betales av universitetet her. Det subsidierer også ekskursjonene våre, ved at vi får låne buss og sjåfør helt gratis. De norske universitetene og høgskolene betaler bare min lønn pluss administrasjons- og undervisningstilskudd på tilsammen 50 000 kroner, forteller han. 

Reise og opphold bekostes vanligvis av deltakerne selv. Dragvollstudentene har et sted rundt 5000 kroner i slike utgifter, pluss utgifter til mat. 2000 kroner pr. deltaker er sponset av Germanistisk institutt. Vel anvendte penger, ifølge instituttstyrer Erling Vaagland, som mener det er klar framgang å spore i studentens muntlige tysk etter et slikt opphold. 

Thomas Haraldsen selv er den første «normalt» ansatte - på åremål - studielederen ved senteret. Fram til i høst gikk stillingen på omgang mellom de norske universitetene. Det er studielederen som planlegger og koordinerer senterets virksomhet, som er ansvarlig for informasjonsutvekslingen mellom Kiel og Norge, som veileder norske studenter med planer om universitetsstudier eller arbeidspraksis i Kiel, og som ellers tar seg av smått og stort som måtte dukke opp. ? Jeg informerer etter beste evne, også til tyske studenter som vil studere eller ha praksisplass i Norge. Det blir også en del opplegg og besøk å ta seg av, utenom de ordinære kursene, forteller Haraldsen. 

På løpende bånd 

Siden 1986 har etpar tusen nordmenn vært innom senteret i ett eller annet ærend. Når de unge germanistene fra Trondheim og Tromsø returnerer til hjemlandet midt i desember, har Haraldsen etpar små uker på seg til å juleferiere hjemme i Kristiansand og til å forberede neste gruppes ankomst. Det er grunnfagstudenter fra Oslo og NHH-studenter fra Bergen, som lærer merkantil tysk. Etter dem kommer ingeniørstudenter fra Grimstad på to ukers intensivt språkkurs. Og så er det fortløpende grupper med grunnfagstudenter igjen fram til sommeren - da kommer norske tysklærere til videreutdanningskurs. 

- Og hvis for eksempel noen administrativt ansatte ved NTNU finner ut at de skal spandere på seg et kjapt, lite oppfriskningkurs i tysk før århundret er omme...? 

- Så må vi jo prøve å få til det, lover studieleder Thomas Haraldsen i Kiel. 
    
    

TEKST: LISA OLSTAD