NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Flere frykter for repro! 

I Universitetsavisa nr. 19 leser vi at Reprosentralen står i fare for å bli nedlagt og arbeidet bli overført til andre aktører i markedet. Det er flere som frykter og har grunn til å frykte at dette vil føre til ytterligere praktiske problemer - ikke minst for ansatte og studenter på Dragvoll. 

I våre dager er sentralisering og outsourcing på moten. Likeså snakkes det mye om stordriftsfordeler. Som brukere erfarer vi ihvertfall noe. Banken forsvinner. Repro forsvinner? Den umiddelbare effekt er blant annet at dette stjeler arbeidskraft. For vi må kjøre avgårde når vi må snakke med folk på trykkeriet. Vi må kjøre for å møte banken. Og jeg hører teknologene spør: Har dere ikke hørt om IT? Vet dere ikke at mye av dette kan ordnes via nettet? Og vi svarer: Vi vet. Men vi vet også at teknologien svikter når vi minst trenger det. Det er noe med tingenes iboende f........ . Og vi vet også at selv om vi kan hive oss i bilen - så er det ikke alle som kan det. Mange studenter og en god del ansatte har ikke bil i det hele tatt. Likeså vet vi at ting tar tid - ikke minst det å bevege seg eksternt. For noen av oss tar det ekstra lang tid. 

Så er det en del vi lurer på. Når det regnes på besparelser - hvor mange faktorer taes med i regnestykket? Med Reprosentralen tett innpå trenger vi ikke å ha egen kopimaskin. Uten trenger vi ei meget god ei - og det koster både i anskaffelse og drift. Noen av oss har heller ikke plass, så her må bygges om. Vi taper en stordriftsfordel hvis reprosentralen forsvinner. 

Og det å ha en velfungerende reprosentral er et trivselsmoment for studenter, fagpersonale, administrasjon og velferdsansatte lokalt. Hvor mye er slik trivsel verdt? Og hvor mye er effektivitetstapet verdt? 

I sommer bestilte jeg visittkort for å kunne bruke ved en internasjonal konferanse. I ettertid vet jeg at jeg kunne spart NTNU for kr 400,- ved å trykke på Reprosentralen. Peanuts i en flom av millioner, men mange bekker små ....... . Vi kunne ha spart NTNU for store summer tilsammen om vi alle tenkte mer på forvaltningen av midlene. Og det er slett ikke sikkert at arbeidsplasser måtte forsvinne. 

Mitt ønske er at det lages en omfattende konsekvens-analyse før man går til nedleggelse. I en slik analyse må hensynet til studentene og studiemiljøene telle. For det er vel studentene vi arbeider for? 

Og det skulle være unødvendig å si at dette dreier seg om arbeidsplasser. Det gjelder mennesker. Og det gjelder meget kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. Kanskje de heller skulle få mer frihet og større ansvar - så kunne man utrede eksistensen etter en prøveperiode? 

  
Jarle Jacobsen,
studentprestene i Trondheim