NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Alle får parkeringsplass 

Parkeringsordningen på Gløshaugen er under revisjon, og 1600 personer har søkt om plass i den nye tildelingsrunden. Mange er engstelige for å bli avvist, men Parkeringsutvalget beroliger: Alle får! 

Den 1. februar trer den nye parkeringsordningen på Gløshaugen i kraft, og fra den datoen er alle gamle blå og grønne oblater ugyldige. 900 NTNU-ere og 700 fra Sintef og Samskipnaden har nå levert sine søknader om plass i den nye tildelingsrunden, og Parkeringsutvalget har kunnet spore atskillig engstelse i søknadenes ordlyd. Mange har vært redd for ikke å komme i betraktning, men utvalget kan berolige med at p-plass skal det bli på alle. Kanskje ikke ti meter fra inngangsdøra der du jobber, men likevel. 

- Det hele dreier seg om hvorvidt man får ett eller ti minutters gangtid fra bilen til jobben, sier Torgeir Jensen i Teknisk avdeling, og minner om at det tilhører sjeldenhetene at en så stor og så sentralt beliggende arbeidsplass i det hele tatt kan tilby sine ansatte gratis parkering året rundt. 

Et stort antall av søkerne har påberopt seg reelt og hyppig behov for tjenestekjøring. Disse søknadene vurderes og prioriteres av søkernes egne arbeidsledere - og får høy prioritering ved tildeling av de mest sentrale plassene. Det får også søkere med helseproblemer eller med flere barn som skal kjøres til ulike steder. Men antallet er så høyt at mange av disse likevel vil måtte henvises til Hestha-gen. 

Mange har også på andre måter utvist stor flid i å argumentere for nærparkering. Den mest kuriøse argumentasjonen kom kanskje fra en kvinnelig søker (og dreven langtidsplanlegger, må man tro) som forventer nedkomst i desember 1999... 

Skiltingen i området blir nå gått etter i sømmene, og nye skilter skal med tid og stunder opp. De nye oblatene blir sendt ut i midten av januar, og Parkeringsutvalget minner om at oblater som gir adgang til indre sone, også gjelder for ytre - men ikke omvendt! Oblatene gir heller ikke rett til reservert plass; de gir bare adgang til bestemte soner. 
   

 LISA OLSTAD