NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Fyldig årbok fra APB-fakultetet 

Mens andre fakulteter nøyer seg med en 15 siders lefse i A4-format når de skal redegjøre for året som gikk, har Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst slått til med en delikat og innholdsrik, firefargers trykksak på hele 200 sider. Så spenner den riktignok også over to år - fra sommeren 1996 til sommeren 1998. 

Årbokkomiteen har denne gangen valgt å legge stor vekt på avsluttende arbeider, ut fra den tanke at disse representerer universitetet langt mer enn de mer eller mindre vellykkede forsøkene på veien fram gjennom studiene. Derfor har både diplomarbeider og dr.ing.-arbeider fått en framtredende plass i boka. 

Siden forrige årbok har Kunstakademiet i Trondheim gått sammen med arkitektstudentene i det nye APB-fakultetet. For å markere dette gir årboka plass til en fullstendig presentasjon av akademiets avgangsutstilling for 1998, med en innledende artikkel om akademiets historie fram til i dag. 

Som en noe broket avslutning på det hele ender boka med en slags «avisdel» der lærere og andre har bidratt med korte artikler som gjenspeiler fakultetets ulike aktiviteter. 

Redaksjonskomiteen har bestått av Sverre Flack, Øystein T. Berg, Andri Lehn, Bruno Lundstrøm og Jeremy Welsh. Årboka koster 150 kroner for «utenforstående» og kan bestilles på fakultetet. 
    

 TEKST: LISA OLSTAD