NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
NTNU stenges nyttårshelga
Y2K på web

Hold deg løpende orientert om Y2K-beredskapen ved NTNU på

http://www.ntnu.no/y2k/

Samtlige bygninger ved NTNU holdes stengt i nyttårshelga. Kun personer med spesielle adgangskort vil få slippe innenfor dørene.

De fleste tekniske anlegg skal også stenges av, og det blir ikke tillatt å holde langtidsforsøk gående uten spesiell oppfølging.

Frykten for datasvikt i forbindelse med overgangen til år 2000 medfører en rekke beredskapstiltak ved NTNU. Forberedelsene har pågått i drøyt et år og ledes av Eric Sandnes ved OU-avdelinga. Alle datasystemer samt kritisk utstyr og inventar skal nå være sjekket og Y2K-klarert. Videre har det vært kontakt med leverandørene innen teletjenester, strøm, fjernvarme og avløp. Samtlige melder om høy beredskap og at det ikke forventes spesielle problemer ved overgangen til det nye året. Men ingen tør å utelukke uforutsette hendelser. Dette er det verste ved hele Y2K-problemet: Ingen kan med 100 prosent sikkerhet forutse hva som kan komme til å skje.

Beredskapsvakt på campusene

NTNU kommer til å holde full beredskapsvakt nyttårsaften der både IT-personell og teknisk personell deltar. Det blir opprettet en informasjons- og vaktsentral i kjelleren i Hovedbygget. Her møter et tredvetalls frivillige kl. 22.00 nyttårsaften. Etter en kort briefing vil de fordele seg mellom campusene. Vakta kan tidligst avslutte kl. 02.00 1. nyttårsdag. Det skal opprettes en egen informasjonstelefon som vil være betjent under vaktperioden. Telefonnummeret vil bli bekjentgjort senere. Det blir også iverksatt en beredskap for å kunne legge ut fortløpende informasjon på web.

Stenging av tekniske anlegg

Samtlige bygninger ved NTNU blir stengt fra fredag 31. desember kl. 12.00 til 2. januar kl. 12.00. Ansatte som ønsker adgang til bygningene i dette tidsrommet må avtale dette med Teknisk avdeling på forhånd og få tildelt eget adgangskort. Kontaktperson ved Teknisk avdeling er Svein Hugo Andersen. Teknisk avdeling ønsker også å stenge flest mulig tekniske anlegg. Alle heiser blir stengt. De fleste ventilasjon- og kjøleanlegg blir også stengt. Enkelte ventilasjons- og kjøletekniske anlegg kan holdes i drift etter avtale med Teknisk avdeling. Dette gjelder enkelte laboratorier hvor det pågår forsøk, lager med farlige væsker eller gasser, lukkede isvannsløyfer, nettvannskjøling og fryseanlegg. Arbeidet med å stenge tekniske anlegg begynner torsdag 30. desember. Dersom det ikke inntreffer noe uforutsett vil anleggene komme i normal drift igjen innen arbeidsstart 3. januar. Spørsmål angående stenging av tekniske anlegg skal rettes til seksjonsleder Tor Erik Schjølberg ved Teknisk avdeling.


SYNNØVE RESSEM