NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Teknologirådet 
henter impulser

Omkring tyve representanter fra det teknologiske miljøet i Trondheim møter i dag Teknologirådet.

Hensikten med møtet er å forsyne det nyetablerte Teknologirådet med ideer og problemstillinger som rådet kan benytte i framtidig virksomhet. Teknologirådet skal fungere som et uavhengig rådgivende organ både overfor politiske myndigheter og befolkningen generelt. Rådet kommer til å vurdere etiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og økonomiske sider ved den utvikling som skjer innen teknologisk sektor. Departementet har signalisert at det betrakter Teknologirådet som et supplement til De nasjonale forskningsetiske komiteer og Bioteknologinemnda, og en samlokalisering av de tre instansene har allerede funnet sted. Rådet som har 10 medlemmer ledes av professor Eivind Osnes fra UiO.

Trondheims faste representant i Teknologirådet er professor Håkon With Andersen, mens førsteamanuensis Rigmor Austgulen og professor Einar Johan Aas er varamedlemmer.

I invitasjonen før høringsrunden i Trondheim blir det sagt at det vil bli satset særlig på å skape en bredere offentlig debatt om teknologi og samfunnsutvikling. Den danske søsterorganisasjonen har allerede vært i funksjon i 15 år, og mye tyder på at det norske rådet vil få mange fellestrekk med det danske.