NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Replikk 
Allan Krill 


 Gode geologiske teorier ble oppfattet som sprøyt

Takk til Martin Ystenes i siste Y-philes (Universitetsavisa 18 http://www.ntnu.no/universitetsavisa/1899/yphiles.html) for nok et godt «sprøytvarsel», og denne gangen med en helt ny vri. Vanligvis varsler han om fantasifull vitenskapsjournalistikk som ikke holder mål og som egentlig ikke burde ha kommet på trykk. Men her belyser han en god vitenskapelig teori som ikke har kommet i søkelyset, antagelig fordi teorien i utgangspunkt er så sprøytaktig at journalistene selv ikke tror på den! Det gjelder den nye «snøball»-teori - at alle havene og landområdene på jorden ble dekket av tykk is under en superistid for 700 millioner år siden, og at isen plutselig smeltet og kloden opplevde rekordvarmt klima.

Ystenes plasserer dette i rekken av solide geologiske teorier som ved første blikk virker ganske utrolig, som kontinentalvandring og dinosaurenes dramatiske utryddelse. Her kunne også nevnes et lokalt eksempel fra hundre år tilbake: Törnebohms teori (1888) om at svenske fjell som Åreskutan ble dannet i Trøndelag og så skjøvet over til Jämtland. På denne tiden var lang-avstands overskyvning av bergarter helt ukjent, og teorien ble oppfattet lokalt som sprøyt, men ble tatt alvorlig og godkjent av verdens geologer. Flere eksempler kunne nevnes, men jeg har mest lyst å understreke Ystenes fascinerende tema, og fortelle om Norges tilknytning til det.

Det første beviset for denne urgamle istid var faktisk fra Varangerhalvøya i 1891, og istiden ble internasjonalt anerkjent som the Varangian ice age. Det var herdet morene og isskuringsstriper som ble først beskrevet og tolket der. Etterhvert ble tilsvarende morener funnet mange steder i Norge og andre steder i verden. NTNU-studenter kartlegger denne morenen i Alta som del av et geologisk feltkurs hver sommer. I sør Norge har vi slike herdete morener ved bl.a. Moelv og Rena.

Enda nærmere Trondheim består fjellet Okla, høyt oppe i Trollheimen, av bergarter fra denne istiden. De ble funnet av en svensk geolog for 20 år siden, men er ennå ikke beskrevet. Når vi snart har Cand.scient. studenter i geologi ved NTNU, vil en hovedoppgave kunne gi en ordentlig beskrivelse og tolkning av disse bergartene. Det er flott at Kollegiet har søkt departementet om opprettelse av Cand.scient utdanning i geologi. Resultater av geologisk grunnforskning er interessant lesestoff for mange, selv når resultatene ikke er så rare at artikkelen kan bli oppfattet som sprøyt! Mer lesestoff om geologi i Trondheim finnes på http://www.ntnu.no/~krill