NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nyheter:

- Farvel solidaritet. Velferdstinget ga nylig grønt lys for en kraftig økning av minstesatsene i studentbarnehagene. Dersom vedtaket blir satt ut i livet, medfører det at studentforeldre må ut med nær 25 prosent mer i egenbetaling. 

  • Siste nytt i saken:  Foreldreaksjon fikk uttelling Økningen av minstesatsene i samskipnadens barnehager ble redusert fra 23 til 7 prosent.

  • På gyngende grunn. Hva er det som skjer når et skred utløses? Et feltforsøk i Røesgrenda i Verdalen søker å gi noen av svarene. Samtidig har prosjektet et praktisk formål. Skredfaren i området er høyst reell. I verste fall kan en masse tilsvarende halvparten av
    Rissa-raset i 1978 falle ut. Gjennom dette prosjektet kan forebyggende tiltak identifiseres.

    Kutter kollokvier. Kollokviegruppene ved Examen Philosophicum, Modul 1, skal legges ned. De vil bli erstattet av seminarer. Studenter reagerer. 

    Bildeling Med adgangskortet som bilnøkkel vil ansatte ved NTNU kunne dele bil med kollegaer. Ordningen innføres trolig neste år. Systemet blir nettbasert. Brukerne vil kunne bestille kjøretid over Internett.

    Kantiner går dukken To kantiner for ansatte ved NTNU legges ned fra nyttår, den ene i Hovedbygget på Gløshaugen og den andre ved Museet.

    NTNU stenges nyttårshelga Samtlige bygninger ved NTNU holdes stengt i nyttårshelga. Kun personer med spesielle adgangskort vil få slippe innenfor dørene.

    Datamoralen blir bedre Overtredelsene er få og sjeldent alvorlige, rapporterer driftssjef Odd Arne Haugen.

    Teknologirådet henter impulserOmkring tyve representanter fra det teknologiske miljøet i Trondheim møter i dag Teknologirådet.

    Ned med SV- Legg ned SV-fagene, foreslo Inge Lønning nylig. Anledningen var «Scenarier 2000»- konferansen som ble avholdt i Oslo. Er samfunnsvitenskapenes gullalder over? 

    Sensur? Beate og Martin Ystenes skrev et innlegg til Adresseavisen angående den såkalte Ultralydsaken. Innlegget ble meget sterkt forkortet.
    - Det er fullt mulig å få mistanke om at det ligger en skjult agenda bak, skriver de to. Innlegget trykkes i sin helhet i Universitetsavisa.

    Studentprest. Første desember er den Internasjonale Aids-dagen. Studentprest Siv Limstrand var blant dem som deltok i lysmessen i Vår Frues Kirke. 

    Mot Veggen: Under Dusken-redaktør Bernt Gran tror opplaget øker ved å trykke bildet av pornostjernen Tanya Hansen på forsida.