NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Under Dusken-redaktør Bernt Gran vil gjerne få lov til å ta den ut. Helt ut.

Jeg har hørt at gutter på din alder går rundt med reisning det meste av tida dere er våken. Føles det godt, nå å endelig kunne komme ut av skapet og få kjøre Puppe-Tanya på forsida di?

- Det ligger ingen personlige ønsker bak dette,

Jaha...

...vi ville være mer kommersielle enn hva vi noensinne har vært, ta den helt ut, kan du si.

Og kommersiell suksess har det vært?

- Vi fører kontroll på hvor mye vi får i retur. Vi regner ikke med retur overhodet denne gangen. Selv om en del nok kan tenkes å smugle med seg en utgave i smug, med Tanya gjemt under jakka.

Var det du som plasserte Under Duskens visittkort nedi trusa hennes?

- Ingen kommentarer.

Så spørs det hvilke av redaktør Grans kroppsdeler som henger ute for tida. Å henge tunga ute av vinduet er også noe man kan gjøre ? dersom målet er å gi folket det man tror de vil ha.

En gang i tida var Under Dusken et seriøst og samfunnskritisk tidsskrift. Men i dag fungerer det mest som arbeidsprøver for redaktøren, når han om 1-2 to år søker jobb i VG?

- Det er ingen tvil om at Under Dusken vil være relevant som arbeidsprøver ved en senere anledning ? selv om Tanya Hansen på forsida vel kanskje ikke er den beste jobbsøknaden... Ellers vil jeg absolutt hevde at vi er systemkritiske. Vi tar opp tema som er aktuelle i den pågående samfunnsdebatten, ikke minst utdanningspolitikk og studentdemokrati. Sånn sett kan du si at med denne siste forsida lyg vi litt overfor leseren når det gjelder innholdet. Det er nemlig seriøst. Ellers så vil jeg si at framtida mi avhenger i hvert fall ikke av Tanya Hansen.

Skal du bli journalist når du blir stor?

- Jeg har jobbet mye med journalistikk fram til nå. Det er ikke usannsynlig at jeg fortsetter med det 5-10 år til. Selv om jeg har sett såpass til å kunne konstatere at et helt liv som journalist ikke er sunt for kroppen, sier Bernt Gran.

Du bør i hvert fall holde godt fast på visittkortene dine. Over til noe helt annet: Hva er det egentlig du har imot Kjell Næsje?

- Kjell Næsje bløffa oss i saken om Reprosaken. Han har kommet med feilaktige opplysninger til oss og det synes jeg er veldig dårlig gjort. Han har oppført seg dårlig mot oss, ikke tatt oss seriøst og i det hele tatt opptrådt svært uproft. I ettertid har dette forandret seg. Nå er han mer korrekt og etterettelig.

(Under Dusken kjørte tidligere i høst noen artikler med til dels meget sterk brodd mot teknisk direktør Kjell Næsje. Selv mener Næsje at kritikken i det store og det hele er uberettiget. Red.anm.)

Men laugsholdningene blant akademikere kan være nokså sterke. Er du ikke redd for at stilen dere kjører skal føre til at dere blir utestengt fra deler av universitetsmiljøet?

- Vi opplever til stadighet at vi møter lukkede dører. Det virker som om de vitenskapelig ansattes kamp om forskningsmidler fører til at de ikke tør snakke rett ut. Vi har merket en klar tendens til at folk er blitt reddere for å snakke med oss. Det er jo veldig synd. Vi kan jo ikke slutte å drive kritisk journalistikk av den grunn.

Hva er kritisk journalistikk?

- For Under Dusken handler det framfor alt om systemkritikk. Man skal være nyansert, men i første rekke dreier det seg om å få fram sannheten.

Er du sikker på at du ikke forveksler kritisk journalistikk med det å være frekk?

- Vi har vært verken frekke eller ubehøvlede. Med muligens unntak av én leder, er Under Dusken i det store og det hele meget høflig og korrekt i sin framtreden. Til å være studentavis er vi forferdelig høflig, egentlig for snill og trivelig.

Vil du si at du har et stort ego?

- Ja.


TORE OKSHOLEN
SISSEL MYKLEBUST (FOTO)