NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Kantiner går dukken

To kantiner for ansatte ved NTNU legges ned fra nyttår, den ene i Hovedbygget på Gløshaugen og den andre ved Museet.

Driften av de to kantinene er de siste to årene tatt hånd om av samskipnaden, til tross for at det formelt sett ikke er en samskipnadsoppgave å opprettholde et tilbud for de ansatte. Utgiftene ved denne driften har til nå blitt dekket av teknisk avdeling, men nå er det altså stopp. Teknisk avdeling har varslet samskipnaden om at kostnadsdekningen vil opphøre fra 1. januar, og dermed trekker samskipnaden seg ut.

- De to ansatte i kantinene (deltidsstillinger) overføres til annet arbeid i vår regi, opplyser kantinedirektør Ivar Gundersen, som forklarer at det vil være uholdbart at samskipnaden skal drive underskuddsforetak for å opprettholde tilbud som utelukkende er en service overfor ansatte.

Enkelte av de som i dag benytter personalkantinene har reagert negativt på at driften opphører, og de stiller seg uforstående til at det drives med underskudd i dag når det for bare et par år siden var overskudd.

Direktør i kantinene, Ivar Gundersen, ønsker ikke å kommentere driftsresultater fra årene før samskipnaden overtok, siden han ikke kjenner dem, men konstaterer at det vil bli uråd å drive videre når teknisk avdeling ikke lenger dekker utgiftene.

Omsetningen ved de to kantinene er ikke den helt store. For personalkantina i Hovedbygget er gjennomsnittlig dagsomsetning på 700 kroner, mens Museumskantina har et gjennomsnitt på ca. 1000 kroner. Antall driftsdager i året ligger på rundt regnet 220.

Det ligger trolig flere motiver bak det som nå skjer. Kilder som ikke ønsker å bli navngitt antyder at teknisk avdeling ikke har vært særlig begeistret for den forskjellsbehandling av ansatte som finner sted ved støtten til to personalkantiner - mens mange andre ansatte overhodet ikke har samme mulighet til å handle for subsidierte priser.

Det foregår dessuten en omfattende omstrukturering og utgiftskutt ved NTNU, og det knipes der det knipes kan. En nedlegging av sponsede personalkantiner vil trolig også til en viss grad kanalisere en del nye gjester til samskipnadens primære kantinetilbud: De nye, store enhetene utviklet primært for studenter, men med adgang for alle ansatte.