NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Foreldreaksjon fikk uttelling

Økningen av minstesatsene i samskipnadens barnehager ble redusert fra 23 til 7 prosent.

På konsernstyremøte i samskipnaden valgte representantene onsdag kveld å bøye av på kravet om en økning av minstesatsene på 23 prosent. Velferdstinget, som skal ivareta studentenes interesser, hadde før møtet signalisert denne drastiske økningen for å redusere samskipnadens tilskudd til barnehagedrifta.
Når det kom til stykket, valgte imidlertid konsernstyret å gå inn for en langt lavere økning. Minstesatsene ble økt med 7 prosent, mens foreldre med høyere inntekt fikk enda lavere økning.
Vi fant å kunne imøtekomme i alle fall et godt stykke på vei de innspill som kom fra foreldrehold like før møtet, sier direktør i Velferdsavdelingen Gunnar Beck.
Leder i Velferdstinget, Hulda Bernhardt, sier Velferdstinget er fornøyd med løsningen, og hun mener det er beklagelig at brukerne har fått være for lite inne på banen underveis.
Velferdstinget skal være et frontorgan, og vi får håpe at dette kan bidra til å ruske opp i hvordan ting blir gjort senere, oppsummerer Hulda Bernhardt.

Les bakgrunnssaken...