NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Data-moralen blir bedre
Overtredelsene er få og sjeldent alvorlige, rapporterer driftssjef Odd Arne Haugen.

Det meste av tiden er studenter og ansatte så «data-snille» at de
sikkerhetsansvarlige på IT-avdelingen kan lure på om de selv er for lite flinke til å oppdage brudd på bestemmelsene. Men det skjer
overtramp.

De som oftest gjør overtramp innen nettverkene på NTNU er de unge, overivrige menn, som ennå tror at det de gjør ikke blir sett av andre.

- De helt grove brudd på de etiske reglene ser vi for tida lite eller ingenting til, forteller driftssjef på IT, Odd Arne Haugen. Sammen med kollegene tar han hånd om sider ved vår datahverdag som angår sikkerhet og drift, samt oppfølgingen av de etiske retningslinjene som brukerne har lovt å følge.

Misbruk av datautstyret ser ut til å gå i bølger, nesten som moteretninger. For noen få år siden verserte oppslag i media om storstilt programnedlasting fra Internett, med tilhørende salg av hjemmebrente CD-romskiver. I dag er utlegging av musikkfiler, bilder og video den vanligste forsømmelsen. Slikt betraktes som grovere brudd enn nedlasting.

- I høst har det vært bare et par tilfeller som har fått oss til å gripe inn, og det har vært tilstrekkelig med muntlige advarsler. Store ressurser er satt inn for å oppdage virus og utslette dem. Virus rapporteres det om nesten daglig. Men vi har til gode å se at studenter bevisst har plantet virus i våre miljø, forteller Haugen. Han er ellers tilfreds med at relativt få studenter åpner hjemmesider som vekker forargelse, for eksempel ved bruk av grove pornografiske bilder. Når slike blir oppdaget er det etter henvendelse fra publikum. Det samme er også tilfelle når det gjelder e-post med støtende innhold. Teoretisk er det mulig å overvåke innhold i elektronisk post, men slik kontroll utøves ikke ved NTNU. Men det hender at klager kommer fra adressatene.

Passord på avveie

- Et nytt problem har begynt å melde seg etter at datanettene på studentbyene kom i drift. Ressurser som er stilt til rådighet bare for studentene selv blir misbrukt ved at familie, slekt og venner får slippe til. Den faste oppkoblingen med høy hastighet er attraktiv. Ikke alle tenker på at mange brukere på samme maskin innebærer en viss fare for spredning av brukernavn og passord. Slike har vi sett spre seg og komme på avveier. Til slutt kommer klagene til NTNU.

Odd Arne Haugen ser ikke bort fra at det lave antall overtramp innen nettverkene på NTNU kan ha en viss sammenheng med utbyggingen av Internettilbudet ute i studentbyene. Det skjer her ingen registrering av hva nettbrukerne foretar seg, bortsett fra at trafikken spesifiseres til kategoriene web, newsgroups og ftp (filoverføring). Men mengden av trafikk blir registrert, og over et visst, meget høyt nivå, kan logging bli iverksatt.

- Det skal mye til, forsikrer Haugen, men det hender en gang eller to hvert år at vi griper inn.

NTNUs rykte

Egne spesifikke retningslinjer og kriterier for kontrollen eksisterer ikke, men den som holder seg innenfor norsk lov er på den trygge siden, får vi fortalt.

- En noe lavere terskel har vi imidlertid for studentenes hjemmesider. Er det noe som vi mener er usømmelig eller som setter NTNU i et dårlig lys, sier vi ifra. I det store og hele er det snakk om vurdering og skjønn.

- Hva bekymrer deg mest i tida vi går inn i?

- Terskelen for å benytte data blir stadig lavere, og med flere brukere øker sannsynligheten for misbruk. Mest bekymret er jeg kanskje når jeg ser hvor lite skeptiske folk er til det de møter på nettet. Mange steder skal det benyttes brukernavn og passord for å komme inn.

Poenget her er at alle må beskytte sitt passord. Dersom du kjøper en vare via Internett og bruker Visa - oppgir du da pin-koden til kortet? Dersom du blir avkrevd din e-post-adresse ett eller annet sted på nettet - oppgir du da ditt e-post-passord? Det er viktig å tenke gjennom det en er i ferd med å foreta seg - før problemene har meldt seg, påpeker Odd Arne Haugen.


GEIR GJELSETH
FOTO: KENNETH AAR