NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
«Student tutorer» fra NTNU

- Kan man bruke laser til å skjære av ansiktsmasker, liksom? Sånn som i «Face/off»?
- Tjanei... jeg tror kanskje ikke det. Det er i hvert fall ikke sånn vi bruker den.

Demonstrasjon av moderne laserteknologi kan være hipt - og den blir enda hippere om den koples til kule framtidsfilmer. Fysikkstudentene Robin K. Sangar og Håkon Kortner Hasting har sitt svare strev med å turnere spørsmålene fra klassen. Spørsmålet referert ovenfor, er langt fra utypisk - for gutta - forteller de to NTNU-studentene. Jentenes spørsmål går i en mer saklig, utforskende retning.

- Jentene er mer opptatt av hvordan ting virker, av selve prosessene, mens guttene kanskje er mest fascinert av effekter, hva innretningene kan brukes til, sier Robin Sangar.

Sangar og Hasting er to av 28 studenter fra NTNU, som deltar som «student tutorer» ved videregående skoler i fylket. Studentene er rekruttert fra realfag- og sivilingeniørstudiene. Tolv videregående skoler i Sør-Trøndelag deltar, med 22 klasser på grunnkurs naturfag. Prosjektet har fått til sammen 1,2 mill. fra departementet og næringslivet. Det er avtroppende prorektor Rigmor Austgulen som tok initiativet til å få prosjektet i gang.

I forbindelse med «gjesteforelesningene» jobber elevene også med egne prosjektoppgaver i grupper. Emnene er selvvalgte.

- Formålet med tiltaket er å øke interessen for teknologi og naturvitenskap blant ungdommen, sier prosjektets leder, Jan Erik Tangen.

- Konkret innebærer dette at vi oppnår at flere elever i den videregående skolen velger fordypning i naturvitenskapelige fag (fysikk, matematikk, kjemi og biologi). Prosjektet er i første omgang rettet mot elevene på grunnkurs naturfag i den videregående skolen, sier han.

Ved siden av å demonstrere laserteknologi og svare på spørsmål fra klassen, står NTNU-studentene også i løpende kontakt med elevene.

- Vi har svart på mange forskjellige spørsmål via elektronisk post. Mange av spørsmålene går på prosjektoppgavene de jobber med. Men de spør også om mye annet. Vi har fått en slags orakelrolle, det har også vært interessant for oss, vi har måttet turnere spørsmål godt utenfor egne fagfelt, sier Sangar.

Opplegget vil etter planen bli utvidet. Målsetningen er nasjonalt omfang, sier Tangen.

- Fortsettelse og utvidelse faller utenfor NTNUs økonomiske rammer. Ansvar for videreføring av prosjektet bør ligge på nasjonalt politisk hold. NTNU vil bidra med studenter, fagpersoner og kursmateriell for en permanent versjon av prosjektet, sier han.
 

TEKST: TORE OKSHOLEN