NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Tverrfaglighet nødvendig for Norad

Tverrfaglig samarbeid er en nødvendighet for at bistandsarbeid skal bli vellykket. Hva skal en med kokekar oppvarmet av solceller, når ild og ved er sentrale brikker på den afrikanske landsbygda? Norad-direktør Tove Strand viste nylig under et NTNU-seminar hvor viktig tverrfaglig forskning er i bistandsarbeid.

Det afrikanske solcelleprosjektet ble ingen suksess.

- For det første er ilden ofte et viktig sosialt samlingssted for familiene. For det andre lager man kanskje ikke mat på den tiden av døgnet da solen er på topp. Videre er ilden viktig for å holde insekter på avstand - og kanskje synes mennene i stammen det er viktig at kvinnene bruker noen timer hver dag på å samle ved. Da vet de jo hva kvinnene gjør den tiden, sa Norad-direktøren.

Under foredraget Tove Strand holdt ved Seminar for tverrfaglig forskning for et par uker siden, la hun ikke skjul på at enkelte Noradprosjekter nok har påført lokalbefolkningen mer ulempe enn gavn.

- En viktig årsak til dette har vært manglende konsekvensutredning, manglende sosiokulturell kunnskap. Hun understreket derfor hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid for at prosjekter og program skal bli vellykket. Hun ga flere eksempler på mislykkede utviklingsprosjekter, følgende ble ikke støttet av Norad:

- Et større fiskeforedlingsprosjekt ved Victoriasjøen i Tanzania hadde som mål å hjelpe de lokale fiskerne ut av fattigdommen. Det ble satset stort på store foredlingsanlegg og kraftige havgående båter. Men, fordi det bare ble fokusert på fiskeforedlingsforskning og man ikke sjekket hvilken virkning inngrepene hadde for de som tradisjonelt levde av å fiske, ble resultatet dårlig. I praksis ble lokalbefolkningen enda fattigere, og det ble mer underernæring i området. Lokalbefolkningen hadde ikke lenger råd til å kjøpe fisken.

Inspirert av naturen

Et norskstøttet forskningsprosjekt Norad-direktøren imidlertid har stor tro på, pågår ved et institutt i ørkenen i Namibia. Her er målet å kunne hjelpe ørkenbefolkningen med å skaffe drikkevann.

- Elveleiet i dette området fører vann omlag hver tolvte år. Befolkningen forsøker derfor å overleve på grunnvannsforekomstene. For hard utnyttelse av grunnvannet har ført til at denne drikkekilden snart er ødelagt; konsentrasjonen av salter og mineraler i grunnvannet har blitt for stort.

- For å finne en løsning på problemet har biologer og teknologer slått seg sammen. Biologene undersøkte hvordan de omlag 170 ulike arter krypdyr og insekter som lever i ørkenen, overlever ved å samle nattedogg. Inspirert av dette jobber nå instituttet med å utvikle ulike modeller av en pyramideformet konstruksjon - som samler dogg ved å åpne glassveggene om natten og lukke dem om morgenen.

- Men uansett hvor god pyramiden blir til å samle vann, er det viktig at man sjekker om folk vil komme til å ta oppfinnelsen i bruk, poengterte hun.

Utvikle tverrfaglighet

Tverrfaglighet er et must for Norad.

- Vi støtter ikke lenger større program eller prosjekter uten at de samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket er grundig vurdert på forhånd, understreket hun.

- For å kunne foreta slik analyser er vi avhengig av at Norge har fagkompetanse med helhetlig tilnærming. Vi er derfor opptatt av at det satses tungt på å utvikle den tverrfaglige kompetansen i Norge, og da først og fremst ved institusjoner som universitetene.

- Det er selvfølgelig mulig for oss å engasjere konsulentfirmaer, slik vi i større grad gjorde tidligere. Dette er kortsiktig lettvint, men langsiktig ugunstig, fordi det ikke er med på å bygge opp et solid tverrfaglig kunnskapsgrunnlag i Norge.

- En større vekt på tverrfaglig samarbeid ved universitetene vil innebære at nye metoder og teorier må utvikles, at universitetene må rydde vei for ny vitenskapelig tilnærming. Den tverrfaglige tenkingen bør også inn i fagplaner og undervisningen, sa Tove Strand.

- Dette vil nok kreve mye av universitetets ansatte, men er svært viktig da universitetene er en viktig kunnskapskilde når vi i Norad skal foreta valg eller formidle fagkompetanse til en samarbeidspartner i et utviklingsland. 

TEKST: NINA E. TVETER