NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Nye dekaner og instituttstyrere

Når valg til de øverste styrende organer ved NTNU er vel overstått, er det de lavere nivåenes tur. Disse valgene pågår akkurat nå, og i det Universitetsavisa går i trykken, er følgende dekaner og instituttledere for kommende treårsperiode på plass:

Arkitektur, plan og billedkunst

Dekanus: Prof. Bruno Lundstrøm
Prodekanus: Prof. Sverre Nistov
Seks instituttledere skal velges.

Bygg- og miljøteknikk
Dekanus: Prof. Steinar Nordal
Prodekanus: Prof. Sveinung Løset

Bygg- og anleggsteknikk:
Prof. Jan Vincent Thue

Bygningsmateriallære:
Prof. Odd Gjørv

Geoteknikk:
Prof. Rolf B. Sandven

Kart og oppmåling:
Førsteam. Terje Midtbø

Konstruksjonsteknikk:
Førsteam. Øystein Vennesland

Samferdselsteknikk:
Prof. Tore Ø. Sager

Vassbygging:
Prof. Wolfgang Schilling

Veg- og jernbanebygging:
Prof. Asbjørn Hovd

Elektroteknikk og telekommunikasjon

Dekanus: Prof. Hans H. Faanes

Teleteknikk:
Prof. Jens M. Hovem
Prodekanus og tre instituttledere ikke valgt.

Fysikk, informatikk og matematikk

Dekanus: Prof. Eivind Hiis Hauge
Prodekanus: Prof. Sverre Smalø

Institutt for fysikk:
Prof. Steinar Raaen
To instituttledere til skal velges.

Geofag og petroleumsteknologi

Dekanus: Førsteam. Ole Bernt Lile
Prodekanus: Prof. Richard Sinding-Larsen

Geologi og bergteknikk:
Prof. Terje Malvik

Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk:
Prof. Jon Kleppe

Det historisk-filosofiske fakultet

Dekanus: Prof. Petter Aaslestad
Prodekanus 1: Prof. Gunhild Vidén
Prodekanus 2: Prof. Sissel Lie
14 instituttledere ikke valgt.

Kjemi og biologi

Dekanus: prof. Jan Bakke
Prodekanus: Førsteam. Åse Krøkje

Botanisk: Prof. Helge Reinersten

Bioteknologi: Prof. Olav Smidsrød

Kjemi: Prof. Knut Schrøder

Kjemisk prosessteknologi: Prof. Sigurd Skogestad

Materialteknologi og elektro-kjemi: Prof. Nils Ryum

Zoologi: Prof. Bjørn M. Jenssen
Fem instituttledere ikke valgt.

Marin teknikk

Dekanus: Prof. Torbjørn Digernes
Prodekanus: Prof. Odd Faltinsen
Fire instituttledere ikke valgt.

Maskinteknikk

Dekanus: Prof. Arne M. Bredesen
Prodekanus: Prof. Marvin Rausand

Klima- og kuldeteknikk: Prof. Ingvald Strømmen

Maskinkonstruksjon og materialteknikk: Prof. Einar Bardal

Mekanikk, termo- og fluiddynamikk: Prof. Helge I. Andersson

Produksjons- og kvalitetsteknikk: Prof. Asbjørn Rolstadås

Produktdesign: Prof. Per Boelskifte

Termisk energi og vannkraft: Prof. Johan E. Hustad

Det medisinske fakultet

Dekanus: Prof. Gunnar Bovim
Prodekanus undervisning: Prof. Geir Jacobsen
Prodekanus forskning: Prof. Ole-Jan Iversen

Fysiologi og biomedisinsk teknikk: Prof. Arne Sandvik

Farmakologi og toksikologi: Prof. Odd G. Nilsen

Kreftforskning og molekylærbiologi: Prof. Hans Krokan

Psykiatrisk institutt: Prof. K Gunnar Götestam

Barne- og ungdomspsykiatri: Prof. Graham Clifford

Kliniske nevrofag: Prof. Olav Sletvold

Bein- og leddlidelser: Prof. Vilhjalmur Finsen

Miljømedisinske fag: Prof. Stein Kaasa

Hjerte/lungesykdommer: Førsteam. Helge Bjørnstad Pettersen

Laboratoriemedisin: Førsteam. Jostein Halgunset

Abdominale fag: Prof. Helge Waldum

Anestesi og bildediagnostikk: Prof. Ola Dale

Kvinne/barnesykdommer: Gudmund Marhaug

Samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Dekanus: Førsteam. Jan Morten Dyrstad

Prodekanus 1: Førsteam. Hjørdis Kaul

Prodekanus 2: Førsteam. Olav Fagerlid

Pedagogikk.: Førsteam. Harald Valås

Geografi.: Førsteam. Anders Löfgren

Sosialantropologi: Førsteam. Harald Aspen
Fem andre instituttledere skal velges.

Vitenskapsmuseet

Museumsdirektør: Prof. Arne B. Johansen
Nestleder: Prof. Asbjørn Moen
To instituttledere skal velges.