NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
NTL og kollegievalget

I forbindelse med kollegievalget, drev NTL PR for mitt kandidatur. Hvorfor de gjorde det, må NTL selv begrunne. Jeg vil imidlertid presisere at jeg ikke er medlem av NTL. Jeg er medlem av Forskerforbundet (AF-forening, Akademikerne fra nyttår). Sentralt i Forskerforbundets lønnspolitikk står utdanning, kompetanse og innsats. Forsker-forbundet er også positive til lokale lønnsforhandlinger. NTL og Forskerforbundet vil derfor i mange sammenhenger være prinsipielt uenige.

Kollegievalget er ikke et fagforeningsvalg, og NTL er meg bekjent den eneste fagforeningen ved NTNU som driver PR for enkeltkandidater. Jeg synes ikke kollegievalget bør bli et fagforeningsvalg, fordi kollegiet er et styre med en representasjon som ikke er knyttet opp mot fagforeningene. Fagforeningene har andre fora hvor de kan arbeide for sine saker. NTL står imidlertid fritt til å drive PR for de kandidatene de vil. Det samme gjør andre fagforeninger, andre interessegrupper og enkeltpersoner. Kanskje bør flere gjøre som NTL. Dersom det kan bidra til større oppmerksomhet og engasjement rundt valgene, er det bra.

Kristin Grimstad
Avd.bibliotekar ved Universitetsbiblioteket,
innvalgt i kollegiet som repr. for teknisk/adm.personale