NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Enda bedre arbeidsmarked 
for sivilingeniører 

Aldri før har så få nyutdannede sivilingeniører vært registrert som arbeidssøkende. Aldri før har så mange fått jobb før de var ferdig utdannet. Og aldri før har de hatt så mange jobber å velge mellom, som i år. 

Det viser arbeidsmarkedsundersøkelsen som Norske Sivilingeniøreres Forening (NIF) har gjort blant eksamenskandidatene for 1997.
Av den går det fram at bare 2,15 prosent av 97-kandidatene sto som arbeidssøkende den 1. mai i år. Hele 92,7 prosent var i
inntektgivende arbeid, 4,7 prosent avtjente varneplikt - og en ørliten håndfull opplyste at de ikke søkte arbeid. 

Høyest andel arbeidssøkende hadde kjemi-, miljø- og bergfagene, med 5-7 prosents ledighet. Ved data, elkraft, marin, prosess og
økonomi/administrasjon var ledigheten null, skriver a priori, bladet til studentmedlemmene i NIF. 

Blant de nyutdannede kandidatene hadde nesten to tredeler fått arbeid før studiene var avsluttet. Et høyere tall har aldri vært
registrert. 

I gjennomsnitt søkte hver kandidat på 7,9 jobber, og hver av dem fikk i gjennomsnitt 1,9 jobbtilbud - også et høyere tall enn i
tidligere år. 

42 prosent av kandidatene fikk sin første jobb ved å svare på stillingsannonse. 18 prosent hadde et etablert forhold til arbeidsgiver
gjennom diplomarbeid, sommerjobb el.l., og 15 prosent hadde selv tatt kontakt med arbeidsgiveren. Bedrifts-presentasjoner på
studiested sto for 11 prosent av ansettelsene, mens 6,5 prosent fikk jobb ved at arbeidsgiver kontaktet kandidaten direkte. 

Hele 80 prosent av kandidatene var ansatt eller skulle ansettes i det private næringslivet.