NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
De unge på dagsorden

Fredag 3. desember får studenter og ansatte med tverrfaglig legning nok en seminarmulighet. Da åpner NTNUs Program for tverrfaglig forskning dørene for alle interesserte. Tema for dagen er: De unge ? Human beings eller Human becomings? Det settes fokus på de unge, skolen, trafikk og livskvalitet. I løpet av seminaret blir det anledning til å få med seg foredrag av forskere fra flere institutter, for her er både Pedagogisk forskningsinstitutt (UiO), Norsk senter for barneforskning, Institutt for samferdselsteknikk (NTNU), Sintef Bygg og miljøteknikk avd Samferdsel, Institutt for klima- og kuldeteknikk (NTNU) og Trondheim kommune representert.

Faglig ansvarlig for seminaret er professor Sten Olaf Hanssen