NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Tusenårs-
markeringer

Det haster å få laget en samlet oversikt over NTNUs «tusenårsaktiviteter» neste år. Den bør være ferdig i midten av desember. Men uten medvirkning fra fagmiljøene, ingen samlet oversikt.

I flere miljøer ved NTNU planlegges det «tusenårsaktiviteter» neste år. Det er bl. a. planlagt flere konferanser, faglige samlinger og utstillinger som både direkte og indirekte framstår som markeringer av tusenårsskiftet. Det er tanken å få til en samlet oversikt over disse arrangementene både på nettet og på trykk. Det er en måte å synliggjøre universitetets aktiviteter på.

Sentralt arbeider Kåre Kongsnes hos universitetsdirektøren med å koordinere noen av tiltakene. Det er også innledet et samarbeid med det regjeringsoppnevnte selskapet Norge 2000 AS for å få en nasjonal dimensjon over tiltakene. Tanken er å kunne presentere flere av prosjektene offentlig omkring 15. desember. Da hører også en samlet arrangementsoversikt med. Nå haster det altså. Fristen ble satt til 20.11. Den forlenges nå med noen få dager til kare.kongsnes@adm.ntnu.no.