NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
- Svarstad sensurerer!

- Det har vært tøft å bli uthengt av barne- og familieministeren. Dette virker som sensur og arbeidsforbud, sier første-
amanuensis Kari Moxnes.

Hun er midlertidig nede for telling, Kari Moxnes. Ikke minst fordi hun her om dagen fikk seg en skikkelig ørefik av statsråd Svarstad Haugland.

Men også fordi en uke med hetstelefoner og god, gammeldags forkjølelse setter sine spor. Kari Moxnes har klaget til Dagbladet. Det hersker uenighet om det har funnet sted et intervju om ekteskapsskolen.

Men dette er en sidesak. For Kari Moxnes handler det om sensur og styring av forskning og midler.

- I praksis sitter ministeren med det meste av midlene til familie- og barneforskning i Norge, minner hun om.

Hvordan har du opplevd, med halve nasjonen som publikum, å bli karakterisert som en gammeldags og dessuten ubrukelig familiesosiolog av barne- og familieministeren?

- Det var bare jævlig. Dette fungerer etter mitt syn som en form for forskningssensur og arbeidsforbud. Etter at Svarstad Haugland gikk ut i Dagbladet har det strømmet inn mobbetelefoner fra kristne, anonyme brev og hetsende e-mail. Flere gir seg i alle fall ut for å være kristne ? de tilbyr seg å be for meg, og de sier det jeg står for er syndig. Egentlig høres de ikke så veldig kristne ut. Og egentlig har ikke kritikken fra Svarstad Haugland noen større tyngde. Jeg har sett politikken hennes. Og jeg vet hvem som er gammeldags.

- Du er tydelig skeptisk til ekteskapsskolen, særlig hvis det skal legges vekt på forpliktelser og løfter. Hva er egentlig så galt med løfter? Er ikke tiden igjen moden for å inngå mer forpliktende forhold enn de vi har i dag ? ikke minst med tanke på barna?

- Jeg bryr meg ikke om ekteskapsskolen, og er svært lite interessert i den. Men det er vel en stor fare for at det legges opp til å lære de unge om fortidens familie, husmorfamilien. Det er jo den det preikes om i dag, bare med den forskjell at nå er både far og mor ute i arbeid. I dag er situasjonen en helt annen, vi har et mylder av familiemodeller. Tror du regjeringen vil ha en fokusering på for eksempel
gleder og forpliktelser i homofile familier? Neppe. Og det vil føre galt av sted i vår tid å legge vekt på ekteskapsløfter. Det er ikke dette, men nærheten i relasjonene som betyr noe for folk. Foreldreskapet og relasjonene til barn, ektefelle, familie og venner.

-? Du gikk ut i Dagbladet og skilte mellom vettuge lærere og kristne lærere. Dette lyder interessant? Hva er det ? konkret ? som diskvalifiserer en kristen lærer innen ekteskapsundervisning? Hva er det som gjør vedkommende til en katastrofe i undervisningen?

- Det er tull at jeg mener at kristne lærere ikke skal undervise i ekteskapsskolen. Ni av ti nordmenn er jo kristne i en eller annen forstand. Vettuge lærere vet hvilken tid vi lever i, i presset mellom individualisme og kollektivisme. En vettug lærer kan godt være kristen. Men familiefundamentalister bør ikke få undervise i skolen. Det finnes kristne familiefundamentalister som liksom vet hvordan, som vet alt om hva som ikke svarer til normene. Det vil være en katastrofe å slippe til folk som tenker at det bare finnes én eneste naturlig familieform.

- Har ikke erklærte og aktive kristne etter ditt syn vist i praksis at de takler ekteskap og familieliv bedre enn de ikke-kristne?

- Nei! Spør Eva Lundgren hva kristenfolket gjorde med henne. Vel kan disse menneskene ha lavere skilsmissefrekvens, men dette er da ikke noe mål på hvor gode ekteskapene er.

- Har 68'erne vært gode på samliv?

- Ja, de har vært dyktige. Men det hersker mange myter om sekstiåtterne som seksualfrustrerte og utagerende, som feminister og mannshatere.

- Du ønsker sikkert å møte ministeren til debatt?

- Slettes ikke. For det første tillegger hun meg meninger ut fra tolkningene i sitt eget hode. At jeg skal bagatellisere skilsmisser og anbefale seriepartnerskap! Har du hørt. Og jeg som har jobbet innen dette problemfeltet siden 1975. Det er så dumt at det er vanskelig å finne ord. Deretter går hun ut og dømmer meg. Hun har ikke engang forutsetninger for å vurdere meg som forsker! Ikke har hun lest arbeidene mine, heller. Jeg er selv trygg på min egen forskerkompetanse. Kan det i hele tatt være noen tvil om at det er sterke innslag av familiefundamentalisme i Kr.f.'s politikk i dag? Spør Kari Moxnes, fra sofaen, for anledningen under dyna. Men med knyttede never oppå.


GEIR GJELSETH
FOTO: KENNETH AAR