NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Studentprest:
Homse = hore

- Dersom Kirken aksepterer homofili, vil det neste bli at man godtar prostitusjon. Det hevder studentprest Øivind Benestad.

«Dersom alle former for frivillig sex blant voksne [homoseksualitet, red.anm.] er etisk forsvarlig, hvorfor skulle det da være forkastelig å selge og kjøpe seksuelle tjenester når det skjer under ordnede og renslige forhold?»

Dette skriver studentprest Øivind Benestad i et leserinnlegg i Adressevisen tirsdag i denne uka. Benestad advarer mot den utglidning han mener å
observere fra den norske statskirkes side i den siste tida. Det pågående Kirkemøtet i Trondheim denne uka debatterer de homofiles plass i kirken. Studentpresten Benestad går sterkt i mot de som mener homofili har noen berettiget plass i kirkens liv.

Benestad har sitt daglige virke ved statlige høgskoler på Sørlandet. Han er ansatt gjennom Norges Kristelige Student- og ungdomslag NKSS. Benestad er utdannet ved Menighetsfakultetet og har virket som studentprest i ti år i Portugal, før han gikk inn i sin nåværende stilling. Universitetsavisa fikk tak i ham over telefon.

- Du likestiller homofili med prostitusjon i innlegget ditt?

- Det er jeg ikke enig i. Derimot prøver jeg å vise hva konsekvensen blir i fortsettelsen, dersom homofili aksepteres av kirken. Hvordan skal Kirken da kunne avvise prostitusjon? Kirkelig aksept av prostitusjon kommer nok ikke om to år, men kanskje om ti år, sier Benestad.

- Hvordan skal du kunne fungere som sjelesørger overfor homofile studenter etter dette?

- Jeg vil ta i mot dem dersom de kommer til meg. Men jeg vil ikke kunne akseptere homofili, sier studentprest Øivind Benestad.


TORE OKSHOLEN
- Avsporing

- Min umiddelbare reaksjon er at dette avsporer debatten vi er inne i, sier studentprest Siv Limstrand, som har kontor på Dragvoll.

Limstrand stiller store spørsmålstegn ved Benestads argumentasjon.

- Jeg lurer på hvorfor han kommer med disse synspunktene akkurat nå som vi har et kirkemøte gående her i Trondheim, og hvor man kan spore åpne og fordomsfrie synspunkter på homofiles plass i kirken. Å sammenstille homofili og prostitusjon er åpenbart vikarierende, i mangel på gode argumenter, sier Limstrand.

- Synes du Benestad er egnet til å være sjelesørger for studenter i nød?

- Det vil jeg ikke svare på. Men det er jo åpenbart mange studenter som ikke vil føle seg trygge på å komme til ham med sine problematiske seksualliv.

Siv Limstrands holdning til dette spørsmålet er at kirken må komme dit at homofile ikke bare aksepteres, men at også partnerskap godkjennes.

- Benestads innlegg er et slag i ansiktet på homofile som ser etter lyspunkter i tilværelsen, og som håper at det kan komme noe godt ut av kirken, sier studentprest Siv Limstrand.