NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Prinsipper for seniorpolitikk

Under utredningen av en ny personalpolitikk har Kollegiet gitt til kjenne sitt syn på seniorpolitikken.

I vedtaket fra Kollegiet heter det at utformingen av personalpolitikken skal avspeile at seniorer regnes som en stor og viktig ressurs. I praksis må det derfor legges til rette for at stillinger skal kunne tilpasses ny livsfase. Dette kan skje gjennom bedre muligheter for seniorene til å prøve nye arbeidsområder, endre arbeidsoppgaver og tilpasse arbeidstid etter eget ønske. Videre heter det at den nye personalpolitikken skal belønne de ansatte som viser vilje til omstilling og mobilitet.

Kollegiet ønsker å få utredet om det å være senior etter oppnådd pensjonsalder skal innebære visse rettigheter, eller om det skal stilles visse forutsetninger for å opprettholde goder som kontor, kontorutstyr, samt bruk av vitenskapelig utstyr.

I vår gjennomførte professorene Ivar Bjørgen og Leo Hendry og førsteamanuensisene Marion Kloep, Beatrix Verejken og Rob Bongardt, alle ved psykologisk institutt, sammen med 35 mellomfagsstudenter en stor undersøkelse blant 500 ansatte ved NTNU.

Erfaringene fra denne undersøkelsen ønsker Kollegiet skal legges til grunn i det videre arbeidet med å utforme en seniorpolitikk.

I juni lovte personalsjef Knut Veium at seniordelen av personalpolitikken skulle være på plass ved utgangen av året.

- Kollegiet har nå valgt å prioritere utredning av avsnittene ledelse og ledelsesutvikling, og det vil også bli arbeidet med rekrutteringspolitikken før vi griper fatt i seniordelen. I dag er det derfor umulig å si noe om når brikkene kan falle på plass når det gjelder seniorpolitikken, sier Veium


GEIR GJELSETH