NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Baner vei for
kommersialisering

- Kommersiell målrettet forskning bør få større rom innen NTNU. Det bør satses mer på utvikling av samarbeidet mellom næringslivet og det akademiske miljøet.

Det hevder Malvin Villabø, adm.dir. i Nyfotek.

- I lys av den konkurransekraft som ligger i kunnskapsbasert næringsliv kommer vi ikke utenom en vurdering av organisering og eierstruktur. Organisering som stiftelse kan være rett vei å gå, uten at jeg har klare formeninger om dét er det beste. Vi ville i så fall få kortere vei fra ord til handling, og ansvarsforholdene ville bli tydeligere.

Villabø mener vi ikke behøver gå til institusjoner i utlandet for å hente eksempler.

- Her i Trondheim ble Sintef tidlig skilt ut fra NTH som egen stiftelse, og alle ser i dag at Sintef ligger langt framme når det gjelder å delta i prosessen for nyskapning og næringsutvikling.

- Innen hvilke områder mener du universitetet i dag gjør en god eller dårlig jobb?

- Det vises faglig dyktighet på høyt nivå innen noen fagområder, som for eksempel marin teknologi, automatisering, medisin og helse, og kuldeteknikk. Andre fagmiljøer har mye å lære av disse. Jeg tror faktisk at vi i disse miljøene finner igjen spor etter visjonære og fremtidsrettede personer og krevende kunder som fremfor alt skapte riktige holdninger. Et universitet skal drive fri forskning, men det betyr ikke at forskningen ikke skal være målrettet. Fra mitt ståsted er jeg spesielt opptatt av en kommersiell målretting, og jeg mener alle strategiske FoU-programmer ville ha godt av at oppdragsgiver har resultatforventninger i retning av kommersialiserbare tema.


GEIR GJELSETH