NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
...hendt i Kollegiet

Ta ham, ikke meg...

Glenn Paulsen foreslår å ta 12 studieplasser (lavere grad) fra HF og SVT i stedet for realfag. KUF inndrar studieplasser. Det meste er spesifisert, men noe gjenstår til intern omfordeling. Av lavere grad var utgangspunktet å ta 24 fra HF, 34 fra SVT og 12 fra realfag. Studentrepresentanten Paulsen ville at alt burde bli tatt fra HF/SVT. Han trakk forslaget da han skjønte han ville bli nedstemt. Ved prøveavstemningen stemte 5 for og 7 mot.

Valgets kval...

Emil Spjøtvoll undrer på om universitetet blir nødt til å velge mellom restprosjektet ved Realfagsbygget, og redusert driftsbudsjett. Det er gitt klarsignal for oppussing av  eksisterende bygg, pluss  Lerkendalspåbygg, men det er ennå uklart om hvor pengene kan bli
hentet.

...ikke i min hage?

Trond Andresen synes studentrepresentantene har vært rammet av
NIMBY (Not In My BackYard)-syndromet i saken om Reprosentralen. Studentenes engasjement har vært motivert kun ut fra egeninteresser. De har ikke vært interessert i de ansattes interesser, mener Andresen.

La oss snakke
sammen...

Bente Rasmussen viser til kronikk av Rune Skarstein i Universitetsavisa om Universitetsavisas rolle i NTNU. Universitetsdirektøren orienterte om gjeldende retningslinjer. Kollegiet ønsker å diskutere Universitetsavisas rolle på et senere møte.

Det går ikke an

Bente Rasmussen er opprørt over statsråd Valgerd Svarstad Hauglands
angrep på førsteamanuensis Kari Moxnes. Statsråden går i et Dagblad-intervju til personangrep på Moxnes. - Angrepet er skandaløst, mente Rasmussen, og fikk støtte fra den øvrige forsamling.

Fyndord

Glenn Paulsen: - Legg ned Kollegierådet!