NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nytt humanistisk datagrunnfag

Et nytt tverrfaglig grunnfag skal lære humanister å programmere.

Studiet Informatikk, språk og kultur (IKT) blir iverksatt som et tilbud på Det historisk-filosofiske fakultet fra og med januar 2000. Institutt for anvendt språkvitenskap og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap har samarbeidet i over to år med dette faget som er et ledd i den tverrfaglige satsningen ved universitetet.

- Faget kommer som et resultat av en etterspørsel blant studentene og et behov i samfunnet, sier studieveileder på Dragvoll, Ola Furre.

Programmering og databaseteknikk

Arvid Holme underviser i fagene programmering og databaseteknikk ? begge emner som inngår i det nye grunnfaget. Han påpeker at det alltid har vært mulig for studenter fra de historisk- filosofiske og de samfunnsvitenskapelige fag å ta informatikk-fag, men at det nå er laget et spesielt tilbud tilrettelagt for disse studentene. Studiet forutsetter ikke en teknisk-matematisk bakgrunn og egner seg derfor for studenter som primært studerer ved HF- og SVT-fakultetene. Holme håper at det nå vil bli flere fra HF-fakultetet som vil lære seg programmering.

- Humanister får nå muligheten til å lære seg fundamentale begreper og teknikker for programmering. Målet er ikke at de skal bli noen råskinn i å programmere, men at de skal lære såpass mye at de skjønner programmeringsspråket og dermed blir i stand til å kommunisere med programutviklere og datateknologer, sier Holme.

Kommunikasjon og pragmatikk

Det ene av de fem emnene, kommunikasjon og kunnskapsutvikling, er utviklet for at studentene skal kunne sette seg inn i datateknologiens potensiale for utvikling og utveksling av informasjon og kunnskap.

- Studentene vil her få analysere ulike kommunikasjonsformer som fins i de «nye» formene for kommunikasjon i tilknytning til datateknologien. Dette faget er blitt til for at humanistene skal komme på banen og være med på å utvikle informasjonsteknologien og programvaren ? et område teknologene til nå har regjert alene. Dette er et fag som gir kunnskap og kompetanse for å kunne hjelpe institusjoner og bedrifter til å samhandle og kommunisere bedre, sier faglærer Finn Bolstad ved Institutt for anvendt språkvitenskap.


KAREN ANNE OKSTAD
Italiensk og musikkteknologi

I tillegg til opprettelsen av et nytt grunnfag, vil det også starte opp et splitter nytt 5-vekttallsemne i italiensk med undervisning over to semestre. Dette emnet er en parallell til fransk grunnemne som Romansk institutt i lengre tid har tilbudt studenter som ønsker en innføring i fransk språk. Målet er å gi studentene ferdigheter i italiensk allmennspråk og grammatikk, og generell innføring i italiensk kultur og samfunnsliv.

Musikkonservatoriet og Institutt for teleteknikk og akustikk henger seg på «bli-ny-bølgen» og oppretter et nytt fagtilbud som heter musikkteknologi med blant annet fagemner som lydbehandling og kompositorisk teknologi.