NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ikke-kjøp-dag

Lørdag 27. november er den internasjonale kjøpefrie dagen. Dette er en dag for at man personlig kan markere avstand til vår vestlige konsumkultur. Når 74 % av norske jenter oppgir shopping som sin viktigste fritidssyssel, er det kanskje på tide at noen etterlyser en annen kjøpeholdning. Når nordmenn handler for over 1 milliard mer hver måned enn året før, er det et tydelig tegn på at det ikke fins en faktisk vilje eller ønske i å stoppe forbruket. Enhver som ikke vil godta seg selv som en apatisk og ukritisk deltager i et reklamestyrt kjøpesamfunn, oppfordres av Fremtiden i våre hender, til å ikke ta del i ukritiske kjøp denne dagen ? og resten av førjula.