NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Vidar valgte ei framtid i skipsbygging

Etter sju uker på Moen Slip A/S i Kolvereid er 23-åringen Vidar Smines sikker. Sikker på at han for tre år siden valgte rett da han begynte på Institutt for marin prosjektering på Tyholt.

At Vidar om noen år fram i tida blir å finne i framskutt posisjon ved det etablerte verftet, kan heller ikke utelukkes. For i tillegg til å ta en utdanning som er midt i blinken, kommer Vidar fra nabolaget, fra utkantkommunen Kolvereid i Nord-Trøndelag. Selv om Vidar trives ved universitetet, ser han fram til å begynne å jobbe, og sommerpraksisen ga mersmak:

- Det er klart at sommerjobben var interessant. Selv om jeg ikke fikk særlig mye ny teoretisk kunnskap ved verftet, fikk jeg oppleve prosessen, og hvordan et skip blir til. Det var den viktigste oppdagelsen, i tillegg til at det naturligvis var interessant å møte ulike kategorier ansatte.

Trønderjämt

Det var Vidar selv som tok initiativet til oppholdet ved Moen Slip A/S. På Marinteknisk senter på Tyholt så han et oppslag om Trønderjämt-prosjektet. Deretter tipset han bedriften om at det var mulig å få økonomisk støtte for å få en student utplassert i en periode. Moen Slip søkte, og i juni var Vidar på plass bak tegnebrettet.

- Jeg fikk anvist en plass i kontorlandskapet, og hoppet rett inn i allerede eksisterende tegninger. Jeg fikk spesiell oppmerksomhet og veiledning fra fra en erfaren tegner som var leder ved kontoret. Til sammen var vi en sju-åtte personer som tegnet, og jeg fikk være med på et kystfiskefartøy og en bukserbåt som skal til Mongstad. Nå har jeg en avtale om å jobbe mer for Moen Slip A/S. Jeg skal beregne og planlegge alt skrogarbeidet på en slepebåt som skal til Luleå. Samtidig vil dette være prosjektoppgaven min, og sånn sett vil arbeidet vær til nytte både for verftet og meg selv.

- Du drømmer ikke om en karriere i en større industribedrift som kanskje er internasjonalt orientert?

- Nei, jeg føler ikke noe behov for det. Jeg kommer jo fra et lite sted, og når akkurat dette stedet har en bedrift som er midt i blinken for utdannelsen min, er det ganske nærliggende å tenke seg en jobb der i framtida, sier Vidar Smines.
 

TEKST: VEGAR HYLDMO
Regner med Vidar framover

- Vi er veldig godt fornøyd arbeidet Vidar utførte her i sommer, forteller Ole Arnt Angelsen, administrerende direktør ved Moen Slip. 

Bedriften ble av Vidar tipset om Trønderjämt-prosjektet, og han jobbet på tegneavdelingen i sju uker sist sommer.

- Smines fikk vanlig arbeid og lønn, og var sterkt delaktig i et nybygg vi leverte i september, forteller Angelsen. Han forteller også at Vidar Smines gjorde «manns jobb», og at ledelsen ved verftet ble imponert over kompetansenivået til studenten. Vi sitter også igjen med et utelukkende godt inntrykk av Trønderjämt og organiseringa av prosjektet, sier Angelsen.

Ole Arnt Angelsen skulle kanskje også ha forutsetninger for å vite hva han prater om. Det er nemlig ikke stort mer enn ti år siden han selv var ferdig med utdannelsen - som var ved Institutt for marin prosjektering på Tyholt.

- I og med at vi er såpass fornøyd med gjennomføringa av prosjektet, er vi interessert i å ta inn flere studenter i praksis etter hvert. Dette har vært nyttig for oss, og vi tror at dette var verdifull praksis for studenten, sier Angelsen.

Hjørnesteinsbedrift

Moen Slip A/S er en av hjørnesteinsbedriftene i den vesle bygda Kolvereid i Nord-Trøndelag. Bedrifta sysselsetter vel 80 personer, og er ett av de få små til mellomstore verftene i Norge, som har en ordrereserve på vel 200 millioner kroner. Dette vil holde verftet i byggeaktivitet til slutten av år 2000.
 

Dette er Trønderjämt:

Innenfor rammen av EUs INTERREG-prosjekt har NTNU sammen med Mitthögskolan i Sverige fått over 11 millioner svenske kroner i støtte til et treårig prosjekt. Også høgkolene i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag skal delta i gjennomføringen av prosjektet. Hovedhensikten med prosjektet er å øke kompetansen og dermed konkurransekraften for regionens små og mellomstore bedrifter gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Prosjektet skal forsøke å gjøre det attraktivt for bedrifter å knytte til seg og utnytte kompetansen studenter og vitenskapelig ansatte representerer.

Trønderjämt består av fire delprosjekter:

* Bedrifter kan melde inn problemstillinger som danner grunnlag for gjennomføringen av studentoppgaver. Det gis inntil 6000 svenske kroner pr. oppgave, som blant annet skal dekke studentens reiseutgifter.

* Bedriftene får inntil 5000 kroner pr. måned (maks to måneder) for studenter som har praksis i bedriften.

* Bedriftene får 70 000 svenske kroner for å ansette en nyutdannet akademiker i minimum fire måneder.

* Bedrifter får 40 000 svenske kroner for å knytte til seg en fagperson fra en av utdanningsinstitusjonene i minimum ett år. Målet er at 40 bedrifter «skaffer seg en professor».