NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Tilbake til byen

Flytt hele NTNU til byen. Flytt Dragvoll til Nyhavna. Det var budskapet fra den utflyttede arkitekten Ole Wiig nylig. Og Wiig har helt rett. Universitetet skal ligge i byen og ikke på et jorde på Strinda.

Det er ikke for sent å gjøre noen store og viktige rokader i byplanleggingen i Trondheim. På Østlan-det har de flyttet en flyplass og Rikshospitalet. Før RiT 2000 er kommet for langt, bør hele prosjektet stoppes. Legg nye RiT til Dragvoll med utgangspunkt i dagens bygninger. Frigjør RiT-området på Øya til videre ekspansjon for det vi fortsatt kaller NTH og Sintef. Fortsett beltet for teknologi over elva til Marienborg der det også blir ledige arealer.

Kanskje det vil koste å vente med RiT, men hva betyr det - både sykehuset og universitetet får en moderne løsning.

Kronen på verket som setter universitetet i sentrum av byen der det hører hjemme, bør være et nytt storauditorium, bibliotek, opplevelses- og mediesenter. Det har sin helt naturlige plass i forlengelsen av NTH-parken og Studentersamfundet med fasade mot Erkebispegården og Nidarosdomen - bygd inn til Nidelva.

Når så Dragvoll og restene på Lade er flyttet til Nyhavna og Nedre Elvehavn vil Bakklandet, som ligger midt i mellom, fungere som en naturlig studentcampus og statussted for enslige professorer og andre med stort sosialt behov. Flytt ut Fische og gjør om bygget til hybelhus. La det allerede hyggelige kafémiljøet på Bakklandet blomstre videre. Den gamle bebyggelsen som Trondheims-politikerne ville rive for 20 år siden, står der fortsatt og beviser at det går an å snu.

Dragvoll er et resultat av den totalt feilslåtte planleggingsfilosofien fra 60-tallet. Da alt gammelt skulle rives for å gi plass for biltrafikk og bygg i betong. Trondheim utmerket seg med å gjøre mange feilaktige trekk.

Industri og trafikkrevende virksomhet ble lagt til Lade, der våren kommer tidlig og hvor det allerede var et etablert bomiljø. Boligbyggingen ble lagt til myra på Heimdal, langt fra sentrum og hvor våren kommer seint. For virkelig å ta knekken på byens særegne urbane uttrykk, ble trikken fjernet fra bybildet.

Kommuneplanleggerne utarmet Midtbyen, og trivelige sentrumsnære boligområder ble forslummet - før folk selv forsto mer om livskvalitet, og bevarte og fornyet.

I planleggingsfilosofien på 60-tallet, der bordet skulle ryddes for å gi plass til alle tegningene, ble Universitetet i Trondheim planlagt. 30 000 studenter skulle til Dragvoll - et universitet avsondret fra byen. Det var i en tid hvor man ennå trodde på planleggingens velsignelse.

Jeg var selv med i det første brukerutvalget på Dragvoll som student. Det var ikke mye vi fikk til; varme i sittearealene, hvitt bygg i stedet for rødbrunt, samt en protest mot fiffen da Kronprinsen skulle åpne herligheten.

Jeg trodde den gang det var for sent å stoppe «fremskrittet».

Kanskje er det ikke det. La oss få hele universitetsmiljøet til byen. 

Torgeir Anda
journalisti Dagens Næringsliv