NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
To kulturer

Om noen skulle være i tvil: De gamle AVH- og NTH-kulturene lever i beste velgående. Det er forrige ukes NSU-valg et klart bevis på. NTNU-studentene ble bedt om å si sin mening om eventuelt fortsatt medlemskap i Norsk studentunion. Svaret kan ganske kort oppsummeres som følgende: AVH-studentene på Dragvoll er for NSU, mens NTH-studentene på Gløshaugen er mot.

Siv.ing.-studentene er i mindretall. Dermed skulle resultatet gi seg selv: Flertall for NSU. Resultatet ble imidlertid det motsatte. Fordi: Valgdeltakelsen blant «sivingene» er en halv gang høyere sammenliknet med studentene på Dragvoll.

- Vi har et problem, konstaterer Steinar Eilertsen. Det kan han trygt si. Eilertsen er leder for studentutvalget på Dragvoll, hvor få, om noen, interesserer seg for studentpolitikk. Studentutvalget er ikke er fulltallig for øyeblikket, fordi det ikke fins nok folk. Eilertsen sukker lengselsfullt over drømmen om en situasjon hvor kandidatene kjemper om å få plass i utvalget. Noen hver kan føle seg kallet til å drømme med, men realitetene er noe annerledes. Nemlig:

Om grunnfag- og mellomfagstudentene ved samfunnsfagene og humaniora sies det at de knapt orker å dra seg til forelesningene. Så blir det i høyden en kopp kaffe på kantina, før de hutrer seg hjem til hybelen. Eller Nabo'n.

Sceneskifte: I åtte-halvnitida om morgenen rundt Gløshaugen. En hærskare av syklende og gående teknologer-in-spe strømmer til første skoletime. I friminuttene sitter de sammen i små grupper og prater, kollokverer eller leser fag.

Man kan forundres over at teknologistudenter, politisk sett mer konservative enn sine medstudenter på Dragvoll, sosialt sett opptrer betraktelig mer kollektivt enn en gjennomsnittlig sosiologistudent.

Uansett bærer valgdeltakelsen bud om at noe ikke er som det skal når det gjelder det sosiale nettverket på Dragvoll. Fra den store studentundersøkelsen presentert annet sted i denne utgaven, leser vi at studentene ved de frie fag har vanskeligst for å bli kjent med andre studenter. Bidrar undervisningsformen - store forelesninger og få sosiale aktiviteter - ved disse fagene til at studentene føler seg fremmedgjorte og uengasjerte?

På den andre siden viser undersøkelsen også at hver åttende student har vært på pub eller kafé mer enn ti ganger siste året, hver annen student mer enn førti ganger. Muligens bør Eilertsen flytte studentutvalgets møter ned til Bakklandet?