NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Om kamelneser og pingvinføtter

Knut Schmidt-Nielsen:

«The Camel's Nose - Memoirs of a Curious Scientist»

Littlehampton Book Services, PO Box 53 Littlehampton BN17 7BU.

Knut Schmidt-Nielsen - æresdoktor ved NTNU i 1994 - har nylig utgitt en utrolig interessant og spennende autobigrafi. Den starter slik: «It has been said that the primary function of schools is to impart enough facts to make children stop asking questions. Those with whom the schools do not succeed become scientists.»Med dette som utgangspunkt må Singsaker skole og Katedralskolen i Trondheim, som forfatteren sognet til, ha gjort en særdeles dårlig jobb.

Knut Schmidt-Nielsen er vokst opp i Trondheim, som sønn av den første professor i organisk kjemi ved NTH. Hans mor var svensk, og den første kvinne med doktorgrad i Sverige. Han har sin utdannelse fra universitetene i Oslo og København, og hans vitenskapelige karriere har stort sett hatt base i USA, hvor han fortsatt er aktiv som professor emeritus i fysiologi ved Dule University.

Knut Schmidt-Nielsen er en av verdens mest prominente dyrefysiologer, og av de mange priser som er ham tildelt, rager nok «International Prize in Biology» fra den japanske keiser høgest. Den anses for å være på samme nivå som en Nobelpris. Gjennom sin forskning har Schmidt-Nielsen forsøkt å finne svar på spørsmål om hvordan dyr kan overleve under ekstreme livsbetingelser. For eksempel: Hvor-dan kan kameler gå i ørkenen i dagevis uten væsketilførsel? Drikker marine fugler sjøvann? Hvorfor fryser ikke føttene til pingviner? Hvordan ernærer dyr seg i en ørken? Gjennom de svarene Schmidt-Nielsen er kommet til gjennom sin forskning, har han ikke bare bidratt til å forstå dyreverdenen, men også bidratt til å gi innsikt i fundamentale prinsipper for liv og for overlevelse under eksterme forhold.

«The Camel's Nose» forteller historien om forfatterens personlige liv og profesjonelle arbeid. Boken er ærlig og åpenhjertig og uhyre spennende lesning. Fordi han forsker på problemstillinger som alle kan forstå, er dette også en bok som kan karakteriseres som populærvitenskap av ypperste klasse.
 

Marit Trætteberg
Professor ved Kjemisk institutt, NTNU