NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Effektiv PR

På selveste fredag 13. november, siste arbeidsdag før valget til kollegiet, fikk jeg to ark i posthylla. På det ene stod det «stem på Bente Rasmussen, Trond Andresen og Finn Müller», og på det andre «stem på Kjell Evjen og Kristin Grimstad», begge signert Norsk tjenestemannslag. NTL ville på denne måten oppfordre meg og de andre 3 222 ansatte med stemmerett ved NTNU til å stemme på deres kandidater. Jeg fikk ingen andre henvendelser fra kandidater.

Resultatet vet vi i dag. 4 av NTLs 5 kandidater ble innvalgt. Totalt kunne vi velge mellom 12 kandidater blant de vitenskapelige og 10 blant de teknisk administrative. Av 4 vitenskapelige plasser fikk NTL 2, og av 2 teknisk/administrative fikk NTL begge. Nærmere megasuksess er det vel ikke mulig å komme. For meg er det nærliggende å forklare dette med det enkle, men effektive, PR- tiltaket. Gratulerer, NTL. 

Informasjonskonsulent
Asbjørn Helge A Gaasø