NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Kjære Kollegiemedlem

De siste årene har det skjedd mye ved vårt universitet. Først fikk vi NTNU i gave av Stortinget. Så fikk vi Underdalsutvalget som skulle finne ut hva det var vi hadde fått, eller kanskje hva det burde bli av det. Etter Underdal kom Komiteen for utvikling av felles innføringsemne ved NTNU, på kortform KUFI, som lanserte ideen om Felles-emnet som skulle ta over for Ex.phil, samt gi siv.ing.-studentene en innføring i filosofi og vitenskapsteori. Rett etter KUFI fikk vi nok en gave av Stortinget: Femårig siv.ing.studium på betingelse av innføring av Fellesemnet som året etter at det ble innført, ble døpt om til Ex.phil. fordi departementet mente at Fellesemnet ikke kunne hete Fellesemnet når det virkelig var Ex.phil, selv om alle på NTNU hevdet at det ikke var Ex.phil, men noe helt annet. Videre kan vi jo også nevne ORGUT, Damer og Data og nye studieprogrammer.

Midt i alt dette fikk vi Felles Studentdatasystem som skulle gjøre hverdagen lettere for studieadministrasjonen, eller var det for departementet? Alt skulle bli enklere og bedre fordi datasystemet ville være likt på de fire universitetene. At likhet ikke alltid er det beste, var det visst ingen som tenkte på. At det f.eks. finnes «kont» på siv.ing.studiet ble glemt, og systemet måtte derfor utsettes litt. Etter innføringen har utskriving av karakterer blitt tregere, oppflytting i årskurs går i sirup, og masse tid som burde ha vært brukt til service overfor studentene, har måttet bli brukt til å få systemet på skinnene. Denne tiden kunne jo også vært brukt til å planlegge overgangsordninger for de som av en eller annen grunn må gå over fra 4,5 års studium til 5-årig.

Hvor vil jeg så med dette? Jo, alt som skjer på NTNU, skjer så fort at en aldri får tid til å planlegge gjennomføringene skikkelig. Alt for mye må bli til mens veien bygges. Det er sikkert morsomt for dem som bygger, men ikke for oss som skal gå på den humpete veien som blir resultatet.

Min bønn til deg som Kollegiemedlem blir derfor: Legg det nye karaktersystemet på is inntil dere er helt sikre på at alt annet på studieavdelingen fungerer. Ikke gi dem mer å pusle med nå. De har nok med de allerede nevnte problemene.

Hvis du mot formodning ikke vil høre på dette rådet, må du i hvert fall gjøre følgende: Forsikre deg om at alle eventualiteter rundt innføringen er klarlagt før Kollegiet gjør vedtak. Sjekk om det nye systemet er lovlig, ikke gjør slik som med Damer og Data der studentene måtte påpeke ulovlighetene for å redde universitetet. Fortsett med å forsikre deg om at det finnes gode overgangsordninger, at datasystemet takler overgangen, at alle som skal ha den daglige kontakten med studenten kan de nye reglene osv.

Mye av dette vil du sikkert synes at det er unødvendig av Kollegiet å blande seg opp i, men da spør jeg deg: Har du noen gang prøvde deg i den studieadministrative jungel? Antakelig har du ikke ventet fem måneder på en karakterutskrift eller en måned på å bli flyttet opp et årstrinn. Kanskje har du ikke besøkt fem kontorer for endelig å finne noen som kan svare på de spørsmålene du har. Du har sikkert heller ikke fått et stort spørsmålstegn til svar når du har foreslått at litt mer informasjon bør ut til alle studentene. Og, du har helt sikkert ikke prøvd å få svar på hvordan det vil gå med deg hvis du blir nødt til å gå fra 4,5 års studium til 5-årig.

Mesteparten av dette er ikke de ansatte på studieavdelingens skyld. De gjør nok alt de kan for å henge med. En blir stort sett møtt med et smil, selv om det til tider er et hjelpeløst sådan. Nei, det meste er nok grunnet i alt for mange store omveltninger på én gang. 

Patrik Pedersen
student, SVT